O remontach dróg i nagrodach starosty

w Aktualności

Po raz kolejny na sesji spotkają się radni powiatu wałbrzyskiego.

XLII Sesja Rady Powiatu Wałbrzyskiego odbędzie się 14 czerwca 2010 roku (poniedziałek) o godz. 10,00 w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu Al. Wyzwolenia 24 sala konferencyjna Nr 206. Projekt porządku obrad:1. Otwarcie Sesji.Przyjęcie porządku obrad Sesji.Przyjęcie protokołu z dwóch ostatnich sesji Rady Powiatu: XL Sesji Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 27 kwietnia 2010 roku oraz z XLI Sesji zwołanej w trybie art. 15 pkt 7 z dnia 18 maja 2010 roku.Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu w okresie między Sesjami oraz z wykonania uchwał. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmian w budżecie na 2010 rok.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Powiatowi Wałbrzyskiemu lub jego jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu i zasadami uchwalania tego budżetu.Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/59/05 Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie ustanowienia dorocznej nagrody Starosty Wałbrzyskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczegółowych zasad, trybu jej przyznawania. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie powierzenia Gminie Miasto Boguszów – Gorce realizacji zadania pn. „Remont drogi powiatowej Nr 3397D na odcinku ul. Żeromskiego w Boguszowie – Gorcach i drogi Nr 3366d ul. Głowackiego w Boguszowie – Gorcach. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Natalii Świrydczuk i Pani Alicji Morawskiej na działania Dyrektora Szkół Specjalnych w Wałbrzychu. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego w sprawie planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Wałbrzyskiego na II półrocze 2010 roku.Interpelacje i zapytania radnych.Wnioski i oświadczenia radnych.Wnioski i zapytania osób spoza Rady.Zamknięcie obrad Sesji.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR
Go to Top