O współpracy przy kawie

O współpracy przy kawie

w Gospodarka

O współpracy organizacji pozarządowych z wałbrzyskim samorządem, metodach finansowania NGO przez gminę oraz roli Rady Pożytku Publicznego, rozmawiano podczas kawiarenki obywatelskiej. Debata zorganizowana została przez Fundację Merkury. Na spotkaniu w klubie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej zjawili się przedstawiciele 3-go sektora oraz magistratu.

– Patrząc nawet z perspektywy całego województwa, można stwierdzić, że w Wałbrzychu jest bardzo dużo aktywnych organizacji pozarządowych. Mamy jednak spore rozwarstwienie, pomiędzy podmioty, które pracują na rzecz swoich członków, takie które realizują zadania publiczne oraz wielkie profesjonalne organizacje, które współdziałają z administracją na partnerskich warunkach – tłumaczy Waldemar Weihs, prezes Fundacji „Merkury”. Organizacje pozarządowe zajmują się wszelakimi aspektami życia , pomagając osobom niepełnosprawnym, seniorom, czy wykluczonym społecznie. Działają w również w sferze edukacji, kultury lub sportu. Często są także łącznikiem pomiędzy obywatelami, a samorządem lokalnym, badając potrzeby, problemy oraz pełniąc rolę doradczą. Nierzadko zdarza się również, że realizują zadania publiczne zlecone im przez organy gminne, powiatowe, czy wojewódzkie. – Samorząd województwa bardzo wysoko ocenia współprace z organizacjami pozarządowymi i ceni ją sobie. Prowadzona jest ona już od wielu lat, w zasadzie od momentu, w którym powstała instytucja samorządu gminnego – mówi Bogusława Czupryn, główny specjalista Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych. – Miasto stara się zlecać cały szereg zadań pomiotom sektora pozarządowego – podkreśla urzędniczka magistratu.- Organizacje pozarządowe mogą realizować zadania często dużo taniej, gdyż wkalkulowują na przykład pracę wolontariuszy. W efekcie widzimy zupełnie inną skalę finansową takiego układu – dodaje Waldemar Weihs. Spotkanie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej było również pretekstem, aby porozmawiać o 10-leciu obowiązywania ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Kawiarenka zbiegła się również z obchodami Tygodnia Aktywności Obywatelskiej.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top