Obradował Senat PWSZ

Obradował Senat PWSZ

w Aktualności

Za nami pierwsze posiedzenie Senatu Państwowej Wyższej Szkoły im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu pod przewodnictwem nowego Rektora dra hab. Piotra Jurka.

Podczas posiedzenia podjęto wiele istotnych dla najbliższej przyszłości uczelni uchwał. Miedzy innymi zatwierdzano programy kształcenia, w tym plany studiów oraz efekty kształcenia i punkty ECTS realizowane na poszczególnych kierunkach od roku akademickiego 2016/2017. Ponadto powołano prof. zw. dra hab. Ryszarda Herbuta na rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli akademickich, dra Pawła Kuczmę na stanowisko rzecznika dyscyplinarnego ds. studentów, a dr Annę Pełczyńską na pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych. Ważnym momentem posiedzenia było zatwierdzenie wniosku o przyznanie stypendium ministra za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2015/2016 Aleksandrze Zachariasz obecnie studentce I roku studiów II stopnia, na kierunku logistyka; absolwentce studiów inżynierskich na tym kierunku (luty 2016); przewodniczącej Samorządu Studenckiego; prezes Koła Naukowego Młodych Logistyków „Just in Time”. Dodatkowo Senat uczelni podjął uchwałę w sprawie projektu aktu założycielskiego i projektu statutu Akademickiej Szkoły Publicznej dla dorosłych przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. Jednostka ta działająca w strukturach uczelni ma się w przyszłości stać uzupełnieniem bogatej oferty dydaktycznej PWSZ.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top