Obradowała rada rynku pracy

w Powiat

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Wałbrzychu odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy.

Spotkanie dotyczyło m.in. oceny racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy w 2022 roku, zaopiniowania propozycji przeznaczenia w roku 2023 środków Funduszy Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej oraz wydania opinii w sprawie kierunków szkoleń grupowych w roku 2023.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Powiat

Kolejny most zrobiony

Powiat wałbrzyski zarządza 84 obiektami mostowymi. – Mogę z dumą powiedzieć, że

Wspierają druhów

Grupa Strażaków Ochotników z terenu powiatu wałbrzyskiego złożyła wizytę w Starostwie Powiatowym.
Go to Top