"Obraliśmy dobry kierunek"

"Obraliśmy dobry kierunek"

w Aktualności

Jest zwolennikiem likwidacji Powiatów. Cieszy się, że po wielu latach starań udało się doprowadzić do budowy obwodnicy. Wie jednak o tym, że sukces to nie tylko drogi. Rozmowa z Adamem Góreckim, wójtem Czarnego – Boru.

– W maju radni udzielili Panu jednogłośnie absolutorium za realizację budżetu w poprzednim roku, czy 2014 rok zapisze się grubą czcionką w historii Czarnego – Boru? To przecież we wrześniu tego roku podpisana została umowa na budowę obwodnicy.

– Rok 2014 dla Gminy Czarny Bór był wyjątkowo udany. To efekt pracy całej kadencji. Faktycznie we wrześniu podpisaliśmy umowę na realizację I etap u najważniejszej dla Gminy inwestycji – Budowę obwodnicy Czarnego Boru. W tym samy czasie szykowaliśmy już wniosek i dokumentację na kolejne etapy. Jednak ten rok to nie tylko obwodnica, był rekordowy z innych powodów, inwestycje przekroczyły ponad 35% budżetu gminy, a ich wartość to blisko 9 milionów złotych. Warto przypomnieć najważniejsze z nich: budowa kanalizacji przy ul. Skalników w Czarnym Borze, modernizacją ujęcia wody na terenie gminy, budowa Obwodnicy Czarnego Boru, chodnika w Borównie, modernizacja i odbudowa dróg gminnych, budowa mostu w Grzędach Górnych, przebudowa i remont budynku mieszkalnego na mieszkania socjalne, zakup i montaż placu zabaw w Czarnym Borze, budowa świetlicy z zapleczem sanitarnym w Jaczkowie, Gminnej Biblioteki Publicznej, zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy w Jaczkowie, modernizacja tras pieszo-rowerowych wokół stadionu w Czarnym Borze wraz z budową oświetlenia i ogrodzeniem oraz zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej w Witkowie. Poprzedni rok bogaty był w wydarzenia społeczno – kulturalne: nadanie imienia Gminnemu Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu, Mistrzostwa Polski w Biathlonie letnim, Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy Kobiet „Czarny Bór Open". Jednak najważniejsza dla nas jest budowa obwodnicy Czarnego Boru.

– Dokładnie 10 czerwca 2015 roku było już wiadomo, że nic nie powstrzyma prac. Rozpoczął się przecież II etap prac.

– Jak wspomniałem wcześniej, w ubiegłym roku oprócz rozpoczęcia I etapu, złożyliśmy też wniosek na kolejny etap budowy obwodnicy – został on oceniony najwyżej na Dolnym Śląsku i otrzymaliśmy dofinansowanie. Tak naprawdę, to 12 marca 2015 roku przekazano plac budowy do II etapu obwodnicy Czarnego Boru Kopalni Melafiru, która rozpoczęła pracę ziemne jako nasz partner w tej inwestycji. Wynikało to z porozumienia zawartego w 2014 roku, gdzie Kopalnia zobowiązała się do wkładu rzeczowego oszacowanego na kwotę 1,2 mln złotych, a powiat wałbrzyski do wkładu 300 tysięcy złotych. Pozostała część inwestycji jest finansowana z budżetu gminy oraz Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. 10 czerwca podpisaliśmy umowę z wykonawcą wyłonionym w przetargu – firmą „Berger Bau".

– Dlaczego tak bardzo zabiegał, walczył Pan o obwodnicę? Czy w znacznym stopniu ułatwi życie mieszkańcom i kierowcom przejeżdżającym przez Waszą Gminę? – Obwodnica Czarnego Boru to nie tylko wyprowadzenie transportu ciężkiego poza miejscowość jak uważają przeciwnicy budowy. Gmina Czarny Bór posiada 17 ha terenów przemysłowych, które zostaną udostępnione pod inwestycję. Obwodnica łączy drogę Powiatową 3366D z drogą wojewódzką nr 367 a tym samym skróci czas podróży do Szczawna- Zdrój i Wałbrzycha i w znacznym stopni poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego wewnątrz miejscowości, gdzie znajdują się najważniejsze instytucje gminne np. Szkoła, Urząd Gminy, Centrum Biblioteczno-Kulturalne, Przychodnia Zdrowia. Jest to inwestycja przyszłość i Naszej Gminy i długo oczekiwana przez mieszkańców, dlatego tak mocno walczę o tę inwestycję.

– Ostatnio macie dobrą passę pod względem inwestycyjnym. Potwierdzeniem tego nie jest tylko powstająca obwodnica, ale również nagrody. Chociażby Dolnośląski Klucz Sukcesu" dla najbardziej gospodarnej gminy wiejskiej" czy Nagroda Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. – W tym miejscu musimy się cofnąć do 2012 roku, gdzie po przeprowadzonych zmianach organizacyjnych w Urzędzie Gminy, Placówkach Oświat owych, Ośrodku Pomocy Społecznej, Centrum Kulturalno-Bibliotecznym, przyszedł czas na naprawę finansów i tutaj trochę statystyki: Gmina Czarny Bór wcześniej wspomnianym w 2012 roku na inwestycje wydawała ok 8 % w 2013 było już ok. 24 % a 2014 aż 35,5 %. Dynamika wzrost u dochodów w 2014 roku wyniosła 124,6% czyli o 24,6% więcej niż 2013 roku. Dynamika pozyskiwanych środków zewnętrznych 187,8% czyli o 87,8% więcej niż 2013r. Kapituła Dolnośląskiego Klucza Sukcesu nagrodziła Naszą ciężką pracę, wykonaną przez wszystkich mieszkańców Gminy Czarny Bór. W tym miejscu chciałbym podziękować mieszkańcom Gminy Czarny Bór za zrozumienie i cierpliwość do zachodzących zmian w Gminie Czarny Bór a pracownikom Urzędu Gminy i podległych Jednostek Organizacyjnych za ciężką pracę. Dziękuję moim najbliższym współpracownikom Zastępcy Renacie Chruszcz , Sekretarzowi Tomaszowi Gromali i Skarbnikowi Pawłowi Twardowskiemu oraz urzędnikom jednego z najmniejszych i najoszczędniejszych urzędów w regionie. – W ostatnim czasie zrobiło się głośno na temat zamiaru opuszczenia powiatu wałbrzyskiego przez gminę Czarny Bór i chęci jej włączenia w struktury powiatu kamiennogórskiego. Wiemy, że to nie Pana pomysł, ale sugestie sporej grupy mieszkańców.

– Tak, spora grupa mieszkańców w czasie różnych spotkań zapytała wprost, czy jest możliwy powrót Gminy Czarny Bór do Powiatu Kamiennogórskiego (Przypomnijmy, że do 1975 roku Gmina Czarny Bór należała do powiatu kamiennogórskiego). Dlatego spotkałem się ze Starostą wałbrzyskim i kamiennogórskim. Byłem zdumiony stanowiskiem Starosty Wałbrzyskiego, który uzależniał pozostanie Gminy Czarny Bór od planowanych inwestycji drogowych, a nie dostrzegał troski o powiat. Jest zbyt wcześnie by mówić o jakichkolwiek szczegółach. Chcę wykazać i odpowiedzieć na pytanie, czy obecnie funkcjonujące powiaty są wydolne? Szczebel samorządu powiatowego uważam za zbędny. Jestem zwolennikiem likwidacji powiatu. Występować powinien jedynie w formie czysto administracyjnej. Byłyby przez to tańsze w utrzymaniu. Drogami natomiast zajęliby się Wójtowie, Burmistrzowie, którzy potrafią odpowiednio wykorzystać pieniądze na ich budowę i remonty. W sprawach zmiany granic powiatów musiałyby się odbyć konsultacje społeczne, które dałyby pewien obraz do podejmowania dalszych kroków. Chciałbym przypomnieć, że miasto Wałbrzych z powiatu Wałbrzyskiego występowało 10 lat. – A co Pan w ogóle myśli o zmianach administracyjnych przeprowadzonych 1 stycznia 2013 roku? Czy powiat wałbrzyski na tym stracił czy zyskał?

– Oczywiście, że powiat Wałbrzyski stracił. Zyskało Miasto Wałbrzych, które jest Powiatem Grodzkim a powiat Wałbrzyski stał się powiatem „obwarzankowym" z dużym bezrobociem. W chwili powstania ponad 30% zmniejszył się ludności owo czyli o około 180 tysięcy mieszkańców. Obecnie liczy tylko 58 tysięcy. Same utrzymanie administracji tj. urzędników, radnych i zarządu powiatu to ponad 6mln złotych. To jest problem nie tylko powiatu Wałbrzyskiego, ale kilkudziesięciu powiatów w Polsce. Dlatego potrzebna jest społeczna dyskusja na temat reformy administracyjnej i tańszego Państwa.

– Pytanie wprost. Czy Pana zdaniem powiaty w ogóle są potrzebne? Przynajmniej w takim kształcie jak obecnie?

– Jak już wcześniej wspomniałem jestem zwolennikiem likwidacji Powiatów. Proszę zrobić ankietę wśród mieszkańców i zadać proste pytanie: Co ostatnio załatwiał Pan /Pani w „Powiecie". Ja odpowiem, bo sporadycznie pytałem mieszkańców. Najpierw krótka cisza, po chwili rejestrowanie pojazdu, wymiana Prawa Jazdy, czasami usłyszmy pozwolenie na budowę domu. Czy te wszystkie formalności mieszkaniec może załatwić w Urzędzie Gminy?

– Gmina Czarny – Bór to gmina przyszłości? Miejsce, które będzie przyciągać nie tylko turystów, ale i tych, którzy będą chcieli tutaj również zamieszkać na stałe? – Czarny Bór to Gmina ludzi z pasją, a dany obszar rozwija się, w zależności od ludzi, którzy ten teren zamieszkują. Można użyć stwierdzenia, że w Naszej Gminie jest duży potencjał społeczny, a to dobrze rokuje na przyszłość. Na pewno Gmina Czarny Bór jest doskonałym miejscem do zamieszkania. Dużo inwestujemy w infrastrukturę techniczną, w oświatę, kulturę, ale także nie zapominamy o budowie i remontach mieszkań socjalnych i komunalnych. Obserwujemy wzrost zainteresowania budownictwem jednorodzinnym. Z pewnością większe zainteresowanie Gminą Czarny Bór, należy również wiązać z nagrodami, które otrzymaliśmy w ostatnim okresie. To dowód na to, że zmierzamy w dobrym kierunku.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top