Obwieszczenie Starosty Wałbrzyskiego

w Powiat

Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11f ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1363)  oraz  art.  49  ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021, poz. 735), zawiadamiam że Starosta Wałbrzyski decyzją nr 311/2021 z dnia 8.06.2021 r. udzielił Burmistrzowi  Mieroszowa, pl. Niepodległości  1  zezwolenia na realizację inwestycji drogowej p.n.: „budowa drogi gminnej części ul. Krzysztofa Kieślowskiego oraz części ul. Włodzimierza Szomańskiego w Mieroszowie  wraz z infrastrukturą wod-kan i kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia terenu  dz. nr 426/17, 268, 303, 425, 426/30, 265/1, 266/2, 266/4, 275 obr nr 0002 Mieroszów 2 i dz. nr 55 obr nr 0001 Golińsk, o  długości  0 + 541,05 km”. 

Jednocześnie:

  • zatwierdził projekt budowlany,
  • zatwierdził podział nieruchomości,
  • nadał rygor natychmiastowej wykonalności

CZYTAJ PEŁNĄ TREŚĆ

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*