Ocenili szkoły nauki jazdy

Ocenili szkoły nauki jazdy

w Aktualności

Szkoła kierowców Leszka Faryny najlepszą w powiecie wałbrzyski w zakresie pracy ośrodków szkolenia kierowców za 2009 rok (dotyczy wszystkich kategorii prawa jazdy). Tak wynika z rankingu opublikowanego przez starostwo. Leszek Faryna zdetronizował Krzysztofa Machowskiego, który spadł przez rok na trzecie miejsce.

Ponad 83 procent zdawalności egzaminów teoretycznych. Blisko połowa w praktycznych. Tak wygląda zwycięska szkoła jazdy w liczbach. Na terenie powiatu wałbrzyskiego działają 34 Ośrodki Szkolenia Kierowców, z czego 2 ośrodki w Głuszycy, 1 ośrodek w Jedlinie Zdroju i 31 w Wałbrzychu. W roku 2009 wpisano do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców 7 nowych ośrodków szkolących kandydatów na kierowców. Przed wydaniem zaświadczenia przedsiębiorcy starosta dokonuje sprawdzenia, jakimi warunkami dysponuje dany ośrodek, musi on posiadać oprócz pojazdów przystosowanych do nauki jazdy, co najmniej jedną salę o powierzchni 25 m2 odpowiednio wyposażoną. Ośrodek taki musi mieć także utwardzony plac manewrowy o odpowiednich wymiarach, umożliwiający ćwiczenie każdego z zadań przewidzianych do wykonania na egzaminie państwowym.Szkolenie może prowadzić instruktor nauki jazdy. Wobec takiej osoby stawiane są określone wymagania, które mają zagwarantować odpowiednie przygotowanie przyszłych kierowców. Instruktorem może zostać osoba, która ma, co najmniej wykształcenie średnie, posiada przez okres minimum trzech lat uprawnienia do kierowania pojazdami rodzaju objętego szkoleniem oraz przedstawiła orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Instruktor musi ukończyć kurs kwalifikacyjny i zdać egzamin przed komisją powołaną przez wojewodę. Instruktor nie może być także karany wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Potwierdzeniem spełnienia tych wymogów jest wpis instruktora do ewidencji i wydanie legitymacji instruktora.Do końca 2009 roku w ewidencji jest wpisanych 221 instruktorów, z czego w 2009 roku dokonano wpisu 62 nowych instruktorów. Coraz częściej przyszłych kierowców szkolą kobiety.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top