Od bierności do aktywności

Od bierności do aktywności

w Aktualności

Ponad 3,4 miliony złotych otrzymał w dwóch ostatnich latach na realizację projektu "Od bierności do aktywności"  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałbrzychu. Za te pieniądze objęto działaniami ponad tysiąc osób.

Celem projektu jest przywrócenie do zatrudnienia lub do uzyskania zdolności do zatrudnienia z jednoczesną integracją ze społeczeństwem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, znajdujących się w wieku aktywności zawodowej, bezrobotnych, poszukujących pracy, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W grudniu 2009 r. minęły dwa lata wspólnej pracy pracowników Ośrodka i uczestników projektu. Ośrodek otrzymał w tym okresie ponad 3,4 mln zł, które w całości wykorzystał, obejmując działaniami ponad 1000 osób (łącznie z otoczeniem klientów – członkami rodzin, sąsiadami, itp.). Głównym narzędziem zastosowanym w projekcie były kontrakty socjalne zawarte przez pracowników socjalnych MOPS z uczestnikami tego przedsięwzięcia (średni koszt jednego kontraktu – 5 tys. zł, ilość zrealizowanych kontraktów od 2008 r.- 334). W zakres kontraktu wchodziły m.in. trening umiejętności społecznych, warsztaty psychologiczne, kursy zawodowe (m.in. nowoczesny magazynier, bukieciarstwo, opieka nad dzieckiem, administracja, posadzkarz -płytkarz), nauka w liceum ogólnokształcącym.W 2009 r. wzbogacono projekt o działania środowiskowe, a wśród nich m.in: sadzenie kwiatów i drzewek, malowanie bram wejściowych – czyli upiększanie swojego miejsca zamieszkania, organizowanie festynów, pikników, zawodów sportowych, wycieczek integracyjnych, upowszechnianie czytelnictwa, np. "Podgórze czyta dzieciom", organizowanie spotkań obywatelskich czy udział w spektaklach i warsztatach teatralnych.

  Dodaj komentarz

  Your email address will not be published.

  *

  Ostatnie od Aktualności

  Powiatowa baza coraz większa

  Starosta Krzysztof Kwiatkowski i Marek Masiuk, członek zarządu Powiatu Wałbrzyskiego  odebrali kolejny

  Inwestują w sprzęt

  Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
  Go to Top