Odkryli malowidła z XV wieku

Odkryli malowidła z XV wieku

w Aktualności

– Dolny Śląsk wzbogacił się właśnie o unikatowy zabytek sztuki gotyckiej o wysokich walorach artystycznych i historycznych – powiedziała Anna Kościów, konserwator dzieł sztuki.

Wzbogacił się Dolny Śląsk, ale tak naprawdę wzbogaciła się gmina Walim. To tam w kościele pw. św. Mikołaja w Niedźwiedzicy, w trakcie wykonywania badań stratygraficznych w 2014 r. i ich poszerzenia w roku bieżącym, odkryte zostały malowidła ścienne z końca XV w. /początku XVI w. Malowidła przedstawiają sceny z życia świętych i wykonane są w technice fresku. Rozpoczęcie remontu kościoła to znakomity przykład inicjatywy oddolnej, bowiem to mieszkańcy wsi Niedźwiedzica wystąpili w roku 2014  z propozycją przygotowania do prac zabezpieczających wewnątrz świątyni, czyli zbicia tynków i osuszenia ścian. Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zagórzu Śląskim przystąpiła do działań i w tych działaniach mieszkańcy wraz z miejscowym proboszczem mobilizują się nawzajem.

Przed przystąpieniem do prac remontowych Wojewódzki Konserwator Zabytków  we Wrocławiu zalecił najpierw wykonanie właściwego odwodnienia świątyni i wykonanie badań stratygraficznych tynków wewnętrznych i zewnętrznych  w kościele. Badania miały na celu sprawdzenie czy pod warstwami farb naniesionych przez wieki podczas kolejnych remontów kościoła nie skrywają się zabytkowe polichromie. Zgodnie z planem w roku 2014 wykonane zostało jedno i drugie zalecenie konserwatorskie. W roku bieżącym na podstawie pozwoleń konserwatorskich prowadzone  są poszerzone badania stratygraficzne oraz wykonywana ekspertyza malowideł, a równocześnie z nimi dalsze prace zabezpieczające, ale już wewnątrz kościoła. Badania stratygraficzne przeprowadza konserwator dzieł sztuki Anna Kościów , a opinię dotyczącą czasu powstania i określenia tematu odkrytych malowideł po przeprowadzeniu szczegółowej analizy wyraziła kurator sztuki średniowiecznej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – Bożena Guldan-Klamecka . Ponieważ w wielu źródłach, w tym w rejestrze zabytków,  jako data powstania kościoła podawany jest koniec wieku XVI,  w kontekście czasu powstania odkrytych malowideł należy  uznać za błędne ustalenie wymagające poprawy.

Dotychczasowe prace przy zabytku finansowane są z budżetu gminy, czyli z dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, z wyodrębnionego w budżecie gminy Walim funduszu soleckiego wsi Niedźwiedzica na rok 2015 oraz ze środków zebranych przez parafian i darowanych przez sponsorów.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top