Odnowa i rozwój wsi

Odnowa i rozwój wsi

w Region

Trwa rozbudowa i ocieplenie budynku świetlicy wraz z przebudową miejsc postojowych do obsługi boiska sportowego w Grodziszczu oraz przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej w Bystrzycy Górnej.

W tym roku dolnośląskie samorządy otrzymały 51 mln złotych – dzięki projektowi „Odnowa i rozwój wsi" realizowanemu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W tegorocznym rozdaniu środków, Gmina Świdnica otrzymała dofinansowanie na realizację dwóch projektów: w Bystrzycy Górnej i Grodziszczu na łączną kwotę dotacji ponad 814 tys. zł. Na uwagę zasługuje fakt, że 2 złożone projekty zostały zatwierdzone z maksymalnym poziomem dofinansowania tj 75% kosztów kwalifikowanych.

Obecnie w Grodziszczu trwają prace remontowe przy świetlicy oraz w sąsiedztwie płyty boiska sportowego. Zakres prac obejmuje dobudowę pomieszczenia na scenę do pomieszczenia sali świetlicy, wymianę okien drewnianych na okna z PCV, wymianę drzwi zewnętrznych na aluminiowe, ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie oznakowania miejsc postojowych, W części dotyczącej przebudowy miejsc postojowych o powierzchni 1425,7m2 do obsługi boiska sportowego przewiduje się: korytowanie, montaż krawężników, wykonanie nawierzchni drogowych. Łączna wartość inwestycji wyniesie 667,6 tys. z ł. w tym dofinansowanie w ramach PROW „Odnowa i Rozwój Wsi" stanowić będzie wartość 410,4 tys. zł.

Równoległe do prac prowadzonych w Grodziszczu, w miejscowości Bystrzyca Górna trwa przebudowa boiska sportowego wraz z budową szatni sportowej przyboiskowej i miejsc postojowych. Planowana wartość zadania wyniesie 794,4 tys zł w tym dofinansowanie w ramach PROW „Odnowa i Rozwój Wsi" wyniesie 404,2 tys. zł.

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie m.in.: szatni, zbiornika na ścieki wraz z przyłączem kanalizacyjnym, wodociągowym, elektroenergetycznym, utwardzenie istniejącej i projektowanej drogi wew. i placu, wykonanie utwardzonych miejsc postojowych, instalację 8 zestawów siedzisk dla kibiców, 2 wiat dla zawodników rezerwowych oraz ogrodzenie boiska na wysokości 1,50 m.

Gdyby nie dotacje unijne na wiele rzeczy nie byłoby nas stać, a tak możemy inwestować na różnych płaszczyznach: od infrastruktury po kulturę, dzięki czemu standard i jakość życia mieszkańców naszej gminy z każdym rokiem znacząco się poprawia – mówi wójt gminy.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top