Odnowili małżeńską przysięgę

Odnowili małżeńską przysięgę

w Region

Po 50 latach 13 par małżeńskich odnowiło w Urzędzie Stanu Cywilnego w Świdnicy przysięgę małżeńską. Wśród nich 2 pary świętowały złote gody małżeńskie, a 1 diamentowe gody.

To właśnie z Lutomi pochodzą państwo Helena i Stefan Święs, którzy w minioną sobotę świętowali 60 rocznicę pożycia małżeńskiego. O tym, że Lutomia słynie z długowieczności można przekonać się każdego roku uczestnicząc w noworocznym spotkaniu seniorów. W tym roku było ich aż 200, a najstarsza seniorka liczyła sobie 97 lat. Złote Gody to piękny okres życia każdej pary małżeńskiej. Ten czas, wypełniony wychowywaniem dzieci, pracą zawodową, był okresem największej aktywności, w którym niewątpliwie – obok przeżyć radosnych i szczęśliwych – napotykaliście również na trudy i zmartwienia. Jesteście Państwo przykładem, że w dobie wielu przeciwności losu można zbudować trwały związek małżeński, jeżeli się chce to się da – mówiła do jubilatów wójt gminy Świdnica Teresa Mazurek. Z ogromną radością zawsze uczestniczę w tych jubileuszach. Niech wzajemna miłość nadal wypełnia Wasze serca, a każdy następny dzień niech będzie wypełniony wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem – mówiła wójt gminy. Swoje jubileusze w Urzędzie Stanu Cywilnego świętowali: Janina i Nikodem Sadeccy z Bystrzycy Górnej, Helena i Stefan Święs z Lutomi Górnej, Józefa i Julian Przeniosło z Bystrzycy Górnej.Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat, jest on wyrazem uznania za wytrwanie w zobowiązaniu, które małżonkowie składali sobie przed laty. Odznaczenia te nadawane są przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O nadanie odznaczenia występuje Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na prośbę jubilatów lub ich bliskich. Urząd Stanu Cywilnego w Świdnicy organizuje uroczystości jubileuszowe mieszkańców trzech gmin: Miasta Świdnicy, Gminy Świdnica i Gminy Marcinowice. Nie jest w tym wypadku istotne, gdzie jubilaci zawierali związek małżeński. Jeśli małżeństwo zostało zarejestrowane w księgach znajdujących się w USC Świdnica, wówczas nie jest potrzebny odpis aktu małżeństwa. Jeśli akt znajduje się w innym urzędzie jubilaci lub ich bliscy powinni przedłożyć odpis aktu małżeństwa. Poza aktem małżeństwa należy dostarczyć również dowody osobiste obojga małżonków do wglądu.

Z uwagi na czas, jaki zabierają formalności związane z nadaniem i przesłaniem z Kancelarii Prezydenta RP odznaczeń, należy odpowiednio wcześnie zwrócić się do USC z prośbą o wystąpienie o nadanie odznaczeń (min. 3 miesiące przed datą jubileuszu). Pary małżeńskie, które jubileusz Złotych Godów mają już za sobą, a dotąd nie zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą również wystąpić o nadanie odznaczeń. Na uroczystościach mile widziane są również pary małżeńskie, które obchodzą kolejne okrągłe rocznice.

Tags:

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top