Odpady staną się surowcem

Odpady staną się surowcem

w Region

Odpady ze zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Żarowie przestaną być wywożone na składowisko. Staną się cennym surowcem do budowy dróg, wałów i budynków.

W efekcie nowych inwestycji dofinansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko 25 ton rocznie piasku i kamieni będzie odzyskiwane jako materiał budowlany. Dzięki budowie suszarni zmniejszy się także ilość osadów o ponad tysiąc ton w ciągu roku. Zostaną one wykorzystane m.in. jako nawóz przy uprawach leśnych. Całkowity koszt projektu to około 3,8 mln złotych. Unijne wsparcie wyniesie 1,8 mln złotych. Modernizacja zakładu zostanie wykonana jeszcze w tym roku. Potwierdzenie finansowego wparcia z POiŚ przekazał prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu Aleksander Marek Skorupa. Dokument odebrał prezes zarządu Przedsiębiorstwa Wodno Ściekowego w Żarowie Andrzej Kiszecki. W spotkaniu w siedzibie Funduszu uczestniczył także Jerzy Ignaszak, zastępca prezesa zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu. Na Dolnym Śląsku w ramach POiŚ jest 27 projektów obsługiwanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Ich łączna wartość wynosi ponad 850 milionów złotych. Zakończono już budowę ponad 300 km wodociągów i kanalizacji, powstały 3 nowe oczyszczalnie ścieków w: Nowogrodźcu, Ziębicach i Sulikowie. Unowocześniono zakłady w: Środzie Śląskiej, Oławie, Strzegomiu i Strzelinie. Fundusz jest aktywnym partnerem dolnośląskich beneficjentów, którym zapewnia nie tylko finansowe, ale także merytoryczne wsparcie. WFOŚiGW we Wrocławiu m.in. monitoruje i pomaga podczas opracowania projektów do udziału w konkursach, ocenia złożone wnioski, zawiera umowy, rozlicza i nadzoruje realizację inwestycji i przekazuje środki unijne.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top