Odpracuj swój dług

Odpracuj swój dług

w Gospodarka

Masz zaległości w opłatach za czynsz? Twoje zobowiązania nie przekraczają 10 tysięcy złotych?. W Głuszycy możesz odpracować dług.

Urząd Miejski w Głuszycy przypomina, że na podstawie obowiązującego zarządzenia burmistrza istnieje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego i innych opłat na rzecz gminy. Dzięki temu rozwiązaniu osoby, które mają zobowiązania wobec Gminy z tytułu niezapłaconego czynszu za mieszkanie komunalne i innych opłat, mogą nadal odrobić swoje zaległości poprzez wykonywanie różnych prac. Osoby, których nieuregulowane zobowiązanie wobec gminy nie przekracza kwoty 10 000 zł mogą podjąć prace porządkowe lub inne usługi polegające na porządkowaniu terenów zielonych, pracach remontowo-budowlanych (także w budynkach, których są mieszkańcami) oraz rozmaite prace biurowe. Procedurami związanymi z tą formą spłaty zadłużenia zajmuje się bezpośrednio Zakład Usług Mieszkaniowych i Komunalnych, gdzie można zwracać się o wszelkie informacje w tej sprawie.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top