Odprawa służbowa

Odprawa służbowa

w Aktualności

– Wałbrzyscy policjanci plasują się na jednym z czołowych miejsc pod względem efektywności służby – podkreślał podczas odprawy służbowej garnizonu wałbrzyskiego Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński.

W siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu odbyła się odprawa służbowa, która była okazją do podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego oraz pracy funkcjonariuszy i pracowników Policji. Oprócz kierownictwa wałbrzyskiej Policji w spotkaniu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński, Prezydent Miasta Wałbrzycha Roman Szełemej, Starosta Wałbrzyski Jacek Cichura oraz Prokurator Rejonowy w Wałbrzychu Bożena Jażdrzyk. W czasie odprawy Komendant Miejski Policji w Wałbrzychu – insp. Andrzej Basztura omówił najistotniejsze elementy pracy jednostki. Podsumował działania funkcjonariuszy oraz wyniki przez nich osiągnięte w ubiegłym roku. Odprawa była także okazją do złożenia podziękowań nadkom. Romanie Biełus specjaliście Wydziału Prewencji wałbrzyskiej komendy za 45-letnią służbę pełnioną w naszych szeregach.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt ograniczenia przestępczości, przy jednoczesnym wzroście wykrywalności przestępstw szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa. – Wałbrzyscy policjanci plasują się na jednym z czołowych miejsc pod względem efektywności służby – sugerował Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Wojciech Ołdyński. Mówiąc o priorytetach wałbrzyskiej policji podkreślił, iż najważniejszym jest, aby policja służyła społeczeństwu. Na koniec podziękował za rzetelne wykonywanie obowiązków służbowych. Do podziękowań dołączyli również prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, starosta Jacek Cichura oraz Prokurator Rejonowy Bożena Jażdrzyk. Podczas odprawy zostały również przedstawione najważniejsze przedsięwzięcia do zrealizowania na rok 2015. Nakreślono szereg zadań między innymi konieczność dalszego ograniczania liczby przestępstw i wysoką skuteczność w ich wykrywaniu i usprawnienie działań policji wałbrzyskiej. Najważniejszym zamierzeniem logistycznym jest rozpoczęcie budowy siedziby Komisariatu Policji I w Wałbrzychu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top