Odrzucili projekt

w Boguszów Gorce

Boguszowscy radni większością głosów odrzucili na ostatniej sesji projekt uchwały w sprawie wezwania Prezesa Rady Ministrów do głosowania za przyjęciem Wieloletnich Ram Finansowych Unii Europejskiej na lata 2021-2027 oraz Funduszu Odbudowy.

Wskazać trzeba, że bez względu na intencje wnioskodawców, podejmowanie przez samorządy uchwał lub apeli wkraczających w obszar kompetencji innych organów publicznych, jest praktyką niewłaściwą i nie należy jej akceptować. Uważam decyzję rady za odpowiedzialną i świadczącą o poszanowaniu prawa – napisał w wydanym oświadczeniu pełniący obowiązki burmistrza Krzysztof Kumorek.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*