Oko na piękno

Oko na piękno

w Kultura

Kreatywnie i niepowtarzalnie – w poszukiwaniu własnego stylu. Pod tym hasłem odbywały się w gminach Głuszyca i Mieroszów warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej. Wystawa będąca rezultatem realizowanego przez starostwo powiatowe w Wałbrzychu projektu unijnego odbyła się w Podziemnym Mieście Osówka.

Od 2 stycznia powiat wałbrzyski realizował w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, projekt pt. Kreatywnie i niepowtarzalnie – w poszukiwaniu własnego stylu. Etap pierwszy obejmował warsztaty fotografii artystycznej, reporterskiej i okolicznościowej w Gminach Głuszyca i Mieroszów. Środki na dofinansowanie realizacji projektu w kwocie 41 102,81 zł, Powiat Wałbrzyski pozyskał z Województwa Dolnośląskiego. Głównym celem projektu jest przede wszystkim pobudzanie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich w zakresie samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji, jak również podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych mieszkańców tych terenów. W ramach projektu wsparcie uzyskało bowiem dwudziestu, nieaktywnych zawodowo młodych ludzi w grupie wiekowej 18-25 lat, zamieszkałych na terenach gmin Mieroszów i Głuszyca. Projekt stawia sobie za zadanie wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu sztuki fotografii, na poziomie umożliwiającym rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub też, znalezienie zatrudnienia w branży fotograficznej. W tym celu, w ramach projektu zrealizowano cykl dziewięciomiesięcznych szkoleń fotograficznych, obejmujący 54 godziny zajęć warsztatowych. Na potrzeby organizacji warsztatów, zatrudniony został doświadczony fotograf, a do dyspozycji uczestników oddane – nowy i w pełni profesjonalny sprzęt fotograficzny, niezbędne akcesoria oraz pomoce dydaktyczne. Uzupełnienie warsztatów fotograficznych stanowiły natomiast – prowadzone przez doradcę zawodowego – wykłady z zakresu przepisów prawa regulujących kwestie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, jak również zasady i tryb pozyskiwania na ten cel środków finansowych. Podsumowaniem i zarazem oficjalnym zakończeniem projektu, była wystawa prac fotograficznych uczestników projektu, która odbyła się 25 września w kompleksie Podziemne Miasto Osówka w gminie Głuszyca . Zdjęcia będzie można ogląd w Centrum Kultury- Miejskiej bibliotece Publicznej w Głuszycy oraz w Mieroszowskim Centrum Kultury. Autorami fotografii prezentowanych na wystawie są: Paweł Antczak, Konrad Baczyński , Agnieszka Chwałek , Dawid Duniec, Justyna Grabowska , Julita Gulka ,Karolina Janczura, Agnieszka Kalisz , Adrian Krupa , Michał Kucharski , Edyta Lipińska , Mateusz Mika , Piotr Nowicki , Łukasz Piwczyński , Marta Sobótka , Kinga Stępska , Anna Świst ,Karolina Winiarska , Mateusz Zubczyk i Weronika Żmijewska.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Kultura

O!PLA

Dzień Flagi oraz Święto Konstytucji 3-go Maja tuż, tuż nic więc dziwnego,

To był ich dzień

Bibliotekarze z Wałbrzycha i powiatu wałbrzyskiego uroczyście świętowali Dzień Bibliotekarza.

Dzień bibliotekarza

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek, w tym roku przypadającego na 
Go to Top