Opiekuna Villas usłyszała zarzuty

w Region

W wyniku prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Kłodzku śledztwa w sprawie śmierci Czesławy Gospodarek, znanej pod pseudonimem artystycznym jako Violetta Villas, w dniu 27 czerwca b.r. prokurator ogłosił Elżbiecie B. – w ciągu ostatnich lat wspólnie zamieszkującej i sprawującej faktyczną opiekę nad pokrzywdzoną – postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

Na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów (zeznań świadków, wyników oględzin miejsca ujawnienia zwłok, wyników wizji lokalnej przeprowadzonej w miejscu zamieszkania i śmierci pokrzywdzonej, opinii biegłych z Zakładu Medycyny Sądowej) Elżbiecie B. zarzucono, że w okresie od stycznia 2009 roku do 5 grudnia 2011 roku jako osoba sprawująca faktyczną opiekę nad Czesławą Gospodarek, wykorzystując stosunek zależności wynikający ze stanu psychicznego i fizycznego pokrzywdzonej znęcała się nad nią psychicznie w ten sposób, że izolowała ją od otoczenia, w tym najbliższej rodziny, podsycała i utwierdzała w niej lęki przed służbami specjalnymi i mediami, uzależniała podejmowanie decyzji od dostarczania alkoholu oraz zmuszała do jego spożywania, bezprawnie pozbawiała ją wolności poprzez zamykanie w pokoju wbrew jej woli, wielokrotnie pozostawała samą w nieogrzanym domu bez pożywienia i dopuściła się wobec niej szeregu zaniedbań pielęgnacyjnych, to jest o czyn z art. 207 § 1 kk.

Elżbiecie B. zarzucono także, że w okresie bezpośrednio poprzedzającym śmierć pokrzywdzonej, znajdującej się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a wynikającym z powodu przebytego zapalenia płuc oraz upadku i doznanego urazu prawej nogi, nie udzieliła jej pomocy poprzez zaniechanie wezwania do pokrzywdzonej pomocy medycznej, to jest o czyn z art. 162 § 1 kk.

Przesłuchana w dniu 27 czerwca b.r. Elżbieta B. nie przyznała się do popełnienia zarzuconych jej czynów i złożyła w sprawie wyjaśnienia, w których zaprzeczyła zdarzeniom opisanym w zarzutach. Wobec podejrzanej prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji i zakazu opuszczania kraju.

Zgromadzone w toku postępowania dowody nie dały natomiast podstaw do przyjęcia bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zachowaniem podejrzanej, a śmiercią pokrzywdzonej.

Za zarzucone Elżbiecie B. występki grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top