Opozycja vs wiceprezydent

Opozycja vs wiceprezydent

w Region

– Waldemar Skórski od dłuższego czasu, w sposób ordynarny i kłamliwy drwi publicznie z radnych, którzy ośmielają się mówić o popełnianych przez niego błędach na zajmowanym stanowisku. – piszą w otwartym liście świdniccy radni. Na karygodne zachowanie zastępcy prezydenta, skarży się dwunastu radnych. – Nie komentuję™ listu grupy radnych Rady Miejskiej w Świdnicy, traktując wyrażone w nim poglądy jako czysto polityczne dział‚anie. – odpowiada zastępca prezydenta.

Naganne praktyki stosowane wobec radnych i podwładnych, utrudnianie pracy Komisji Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, a także wprowadzenie zakazu działalności w „Galerii Świdnickiej” placówkom szkolnym, kulturalnym, oświatowym i sportowo-rekreacyjnym należącym do miasta, to tylko niektóre z zachowań Waldemara Skórskiego, które wzbudziły niesmak wśród dwunastu świdnickich radnych. – Stanowczy sprzeciw budzi jego wulgarne zachowanie, którego się dopuścił unikając odpowiedzi na pytanie radnej o okoliczności podpisania umowy na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. „Umowę podpisałem w tajemnicy, „w kiblu” – taka padła odpowiedź z ust zastępcy prezydenta Świdnicy zatrudnionego przez Pana Prezydenta.- piszą w liście otwartym radni. Sprzeciw wzbudził również fakt, iż prezydent Wojciech Murdzek toleruje zachowanie swojego pracownika, a dodatkowo pozwala na podejmowanie decyzji nie leżących w kompetencji Waldemara Skórskiego – Zastępca wkraczając władczo, podejmuje decyzje leżące w kompetencji kierownika, a winą za negatywne skutki tych decyzji obarcza kierownika, wyciągając konsekwencje służbowe. Przykładem i jednocześnie ofiarą takiej praktyki był poprzedni dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, który ostatecznie stracił pracę. Był kozłem ofiarnym między innymi za zmarnowane środki publiczne na nieudany młodzieżowy koncert „Euforia of Trance” w 2011 roku. Zastępca prezydenta uniknął konsekwencji. Kolejną ofiarą tej praktyki stał się dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sposób postępowania zastępcy prezydenta wskazuje, że realizuje on z góry założony cel, którym jest wyrzucenie z pracy niepokornego dyrektora tej jednostki, który nie akceptuje stosowanych praktyk, ośmielił się przeciwstawić. Ta swoista egzekucja nosząca znamiona mobbingu, choć budzi powszechny niesmak, trwa w najlepsze przy cichym przyzwoleniu prezydenta Świdnicy. – informują radni. Pod listem podpisali się: Michał Kulig,Tadeusz Grabowski, Krzysztof Grudziński, Wojciech Kielka,Władysław Wołosz, Robert Garstecki, Adam Markiewicz, Janusz Solecki, Julitta Stefańska-Broda, Beata Moskal-Słaniewska, Janusz Szalkiewicz oraz Mariusz Barcicki. –  Nie komentuję™ listu grupy radnych Rady Miejskiej w Świdnicy, traktując wyrażone w nim poglądy jako czysto polityczne dział‚anie. – odpowiada krótko Waldemar Skórski.

Poniżej pełna treść listu:

Do Wojciecha Murdzka, Prezydenta Miasta Świdnica:

Niżej podpisani radni Rady Miejskiej w Świdnicy wyrażamy dezaprobatę dla tolerowania przez Prezydenta Świdnicy nagannego zachowania zastępcy Waldemara Skórskiego i nagannych praktyk jakie stosuje w relacjach międzyludzkich, w szczególności w stosunkach z radnymi i podwładnymi.

Waldemar Skórski od dłuższego czasu, w sposób ordynarny i kłamliwy drwi publicznie z radnych, którzy ośmielają się mówić o popełnianych przez niego błędach na zajmowanym stanowisku.

Zastępca prezydenta Waldemar Skórski zamiast współpracować z Komisją spraw Społecznych i Bezpieczeństwa, utrudnia jej pracę. Stanowczy sprzeciw budzi jego wulgarne zachowanie, którego się dopuścił unikając odpowiedzi na pytanie radnej o okoliczności podpisania umowy na prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych. „Umowę podpisałem w tajemnicy, „w kiblu” – taka padła odpowiedź z ust zastępcy prezydenta Świdnicy zatrudnionego przez Pana Prezydenta.

Za kompromitujący władze miasta, niezwykle szkodliwy społecznie i w aspekcie gospodarczym, był wydany przez zastępce prezydenta Waldemara Skórskiego zakaz działalności w „Galerii Świdnickiej” placówkom szkolnym, kulturalnym, oświatowym i sportowo-rekreacyjnym należącym do miasta. Zamiast cofnięcia zakazu i przeproszenia osób, których dotyczył, wydano oświadczenie będące wyrazem wyjątkowej bezczelności i obłudy, ze zakaz miał być przyczynkiem do dyskusji dotyczącej degradacji świdnickiego Rynku.

Nasz sprzeciw budzi tolerowanie przez Prezydenta Świdnicy praktyki zastępcy prezydenta Waldemara Skórskiego swoistego „wyręczania” podległych kierowników w podejmowaniu decyzji. Zastępca wkraczając władczo, podejmuje decyzje leżące w kompetencji kierownika, a winą za negatywne skutki tych decyzji obarcza kierownika, wyciągając konsekwencje służbowe. Przykładem i jednocześnie ofiarą takiej praktyki był poprzedni dyrektor Świdnickiego Ośrodka Kultury, który ostatecznie stracił pracę. Był kozłem ofiarnym m.in. za zmarnowane środki publiczne na nieudany młodzieżowy koncert „Euforia of Trance” w 2011 roku. Zastępca prezydenta uniknął konsekwencji. Kolejną ofiarą tej praktyki stał się dyrektor Świdnickiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Sposób postępowania zastępcy prezydenta wskazuje, że realizuje on z góry założony cel, którym jest wyrzucenie z pracy niepokornego dyrektora tej jednostki, który nie akceptuje stosowanych praktyk, ośmielił się przeciwstawić. Ta swoista egzekucja nosząca znamiona mobbingu, choć budzi powszechny niesmak, trwa w najlepsze przy cichym przyzwoleniu prezydenta Świdnicy.

Oczekujemy od Pana zajęcia jednoznacznego stanowiska w powyższych sprawach.”

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top