Ośmiu wspaniałych

Ośmiu wspaniałych

w Aktualności

Około 400 wolontariuszy z całego kraju przyjedzie 11 czerwca do Wałbrzycha na XVI finał ogólnopolskiego konkursu „Ośmiu wspaniałych". Jego głównym celem jest promowanie pozytywnych, prospołecznych postaw i działań młodzieży na rzecz najbliższego otoczenia.

Konkurs "Ośmiu Wspaniałych" promuje młodych ludzi mających z jednej strony pozytywną projekcję własnego życia, z drugiej – wielką wrażliwość na potrzeby człowieka słabego, szukającego oparcia, gotowych zawsze wyciągnąć rękę do potrzebującego i pospieszyć mu z pomocą. Koncepcja Konkursu jest prosta. Każde miasto dokonuje wyboru, a następnie przedstawia całej Polsce swoją wspaniałą młodzież. Młodzi ludzie, zwyczajni, ale gotowi uśmiechnąć się życzliwie do nieżyczliwego, wytrwale dążący do celu, nawet "pod wiatr" – a tacy są właśnie wspaniali, gdy staną razem i wypowiedzą walkę, jak bohaterowie słynnego westernu pod takim samym tytułem. Dzisiaj Konkurs organizowany jest w 85 miastach całej Polski. W finale ogólnopolskim Wałbrzych reprezentować będzie Justyna Cebula uczennica Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu.

Laureaci wałbrzyskiej edycji Ośmiu Wspaniałych

Oto lista tych, którzy bezinteresownie pomagą innym.

BRZOZOWSKA BARBARA Uczennica klasy I Zespołu Szkół Nr 7 w Wałbrzychu, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4. Z dużym zaangażowaniem pracuje na rzecz potrzebujących, chętnie uczestniczy w szkoleniach. Dzieli się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z kolegami w szkole. Wykorzystuje je również w codziennej pracy wolontarystycznej. Cechuje ją duża wrażliwość na krzywdę drugiego człowieka, nie potrafi obojętnie przejść obok problemów innych. Posiada duże zdolności do zachęcania rówieśników do niesienia pomocy. Wspiera inicjatywy środowiskowe. Jest osobą lubianą i szanowaną wśród rówieśników, którzy często zwracają się do niej o pomoc, mają do niej zaufanie. Doskonale potrafi wczuć się w położenie innej osoby. Uczestniczyła w akcjach: "Adopcja na odległość" – piekła ciasta, organizowała zabawy szkolne, aby zdobyć środki na rzecz dzieci z Azji, „Hospicjum to też życie" – zorganizowała zbiórkę pieniędzy na działalność wałbrzyskiego Hospicjum, „Dziewczynka z zapałkami" – zbiórka pieniędzy na rzecz dzieci z domów dziecka, „Góra grosza" zbiórka pieniędzy na paczki dla potrzebujących uczniów w szkole, „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy" – zbiórka pieniędzy. Odwiedzała dzieci w przedszkolu, organizowała dla nich ciekawe zajęcia: konkursy, czytanie bajek. Zaangażowała się w przygotowywanie kartek świątecznych dla osób z Domu Opieki Społecznej, pieczenie ciast na dzień Babci i Dziadka oraz zbiórkę karmy dla zwierząt z wałbrzyskiego schroniska.

BUDA PATRYCJA Uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum Nr 12 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Wałbrzychu. Jest osoba sumienną, pracowitą i odpowiedzialną. Stale współpracuje ze świetlicą środowiskową przy Parafii. Pomaga dzieciom w odrabianiu prac domowych, organizuje zabawy w świetlicy. Ogromnie cieszy ją fakt, kiedy dane zadanie staje się proste dla dziecka, bardzo lubi współpracować z dziećmi ze świetlicy, jak i z wychowawcą. Pomaga w realizacji każdej akcji realizowanej przez Klub Wolontariusza: „Pola nadziei" – przygotowanie emblematów i zbiórka pieniędzy na rzecz wałbrzyskiego hospicjum, przygotowanie kiermaszu świątecznego i zbiórka na schronisko dla zwierząt. Patrycja chętnie włącza się w akcje organizowane przez PCK oraz z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. W najbliższej przyszłości (po ukończeniu szkolenia) chce podjąć współpracę z wałbrzyskich hospicjum. Patrycja oprócz pracy na rzecz innych poświęca wiele czasu i wysiłku na naukę. Osiąga wysokie wyniki w nauce, regularnie uczęszcza na zajęcia, a pracę wolontariusza organizuje w swoim wolnym czasie. Jest osobą, która może być wzorem dla rówieśników, bez nałogów, bardzo skromną, choć gdy wie do czego zmierza potrafi powalczyć o realizację stawianych sobie celów.

CEBULA JUSTYNA Uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum Nr 6 w Wałbrzychu. Jest pełną pozytywnej energii nastolatką starającą się swym uśmiechem i postawą zarazić innych. Angażuje się w różnorodne działania mające na celu niesienie pomocy innym. Uczestniczy we wszystkich akcjach podejmowanych przez Klub Ośmiu. Uczestniczy w zbiórkach żywności w sklepach, uczestniczy w sprzątaniu opuszczonych grobów. Odwiedza również dzieci w Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu. Uczestniczy w akcji „Pola Nadziei" która rozpoczyna się sadzeniem cebulek żonkili w ogrodzie przy wałbrzyskim hospicjum. Ukończyła kurs zajęć praktycznych i teoretycznych z zakresu opieki hospicyjno-paliatywnej. Otrzymała certyfikat wolontariusza hospicyjnego. Systematycznie co tydzień odwiedza chorych w Hospicjum i bezinteresownie wspiera pracę profesjonalnego zespołu medycznego – karmi chorych, rozmawia z nimi, wspiera, czuwa przy łóżkach chorych. Sprawia radość ludziom, których życie gaśnie. Z dużym zaangażowaniem bierze udział w akcjach na rzecz Hospicjum: organizuje kiermasze, bierze udział w kwestach, uczestniczy w programie artystycznym przygotowanym dla hospicjum, udział w uroczystościach obchodów XV lecia opieki paliatywnej w Wałbrzychu. Pomagała również w przeprowadzeniu zajęć integracyjnych w Hospicjum dla dzieci osieroconych oraz dzieci osób chorych. Uczestniczyła w zajęciach świetlicowych, wyjeżdżała z dziećmi na basen, wycieczki, mające na celu sprawić radość dzieciom i pozwolić choć na chwilę zapomnieć o ich trudnym położeniu. Angażuje się w życie szkoły jest Przewodniczącą Samorządu Szkolnego. Włącza się w realizację różnorodnych projektów. Zachęca rówieśników do działań prospołecznych. Jest przykładem tego, że żyjąc dla innych buduje własne szczęście osobiste i kształtuje charakter.

GAJEWSKA KLAUDIA Uczennica klasy II Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu. Wyróżnia się humanitarną postawą i bezinteresownym zaangażowaniem na rzecz osób potrzebujących. Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, jest lubiana przez koleżanki i kolegów, pracę wolontariuszki umiejętnie łączy z obowiązkami szkolnymi. Zorganizowała wewnątrzszkolną akcję pod hasłem „I Ty możesz zostać św. Mikołajem" dla najbardziej potrzebujących uczniów. Czynnie uczestniczy we wszystkich akcjach i imprezach charytatywnych. Pomaga swoim kolegom i koleżankom w nauce. O sobie mówi: „dzięki wsparciu mojej rodziny próbuję przez życie przejść z przekazanymi mi takimi wartościami, jak szacunek do ludzi, tolerancja, życzliwość." Godnym podkreślenia jest fakt, że jest osobą bardzo skromną zawsze gotową nieść pomoc.

GRZEGORCZUK GRZEGORZ Uczeń klasy II Publicznego Gimnazjum Nr 3 w Wałbrzychu. Jako wolontariusz pomaga w nauce uczniom słabym, którzy wywodzą się z rodzin trudnych wychowawczo. Ma niewątpliwy dar przekonywania i zjednania sobie ludzi. Jest osobą wrażliwą na wszelkie przejawy zła, niesprawiedliwości i nieszczęścia, co wyraźnie uwydatnia się w jego działaniach. Zorganizował na terenie szkoły akcję charytatywną „I Ty możesz zostać św. Mikołajem", dzięki której zakupiono paczki dla najbardziej potrzebujących uczniów. Również brał udział w akcji pod hasłem „Podziel się posiłkiem" i „Światełko dla zapomnianych". Poza szkołą systematycznie opiekuje się starszą osobą, której pomaga w robieniu codziennych zakupów.To wspaniała szlachetna osoba, gotowa wyciągnąć dłoń do każdego kto potrzebuje pomocy i wsparcia. Jego wysoka kultura może być przykładem dla wielu kolegów i koleżanek. Jak mówi: „Praca moja, na rzecz innych sprawia mi ogromną radość i satysfakcję. Czuję się przez to lepszym człowiekiem". Grzegorz świetnie godzi swoje liczne zajęcia z nauką, uzyskuje bardzo dobre wyniki w nauce.

KRACZKOWSKA JESSICA Uczennica klasy I Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 10 w Wałbrzychu. Jest aktywną i bardzo energiczną dziewczyną. Chętnie bierze udział we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych przez szkołę i inne instytucje społeczne. Pracuje w świetlicy środowiskowej, gdzie pomaga dzieciom w nauce. Angażuje się w sprzedaż gazetki szkolnej, ze sprzedaży której fundusze przeznaczane są na rzecz potrzebujących dzieci. Brała również udział w akcji „Czekam na rodzinę" podczas, której roznosiła ulotki i plakaty promujące akcję. Uczestniczyła w akcji „Pola nadziei" podczas, której sadziła żonkile na terenie wałbrzyskiego hospicjum oraz „Kiermaszu różności" podczas, którego zbierano pieniądze na hospicjum. Uczestniczyła również w przedstawieniach w przedstawieniach „Przeciwko przemocy i agresji", „Nałogi i uzależnienia od narkotyków".

MAJERSKA PATRYCJA Uczennica klasy III technikum w Zespole Szkół Nr 8 w Wałbrzychu. Aktywnie uczestniczy w pracach klubu, pod jej kierunkiem przeprowadzono z dużym powodzeniem zbiórkę funduszy i środków rzeczowych na: paczki żywnościowe dla ubogich rodzin, paczki świąteczne dla uczniów z rodzin o niskim statusie materialnym szkół w Wałbrzychu, paczki dla dzieci z domu Małego Dziecka w Wałbrzychu, karmy dla zwierząt – podopiecznych Straży dla zwierząt w Wałbrzychu. Uczestniczyła również w akcjach zbiórki żywności organizowanych w marketach przez Bank żywności. Jest członkiem Straży dla zwierząt w Wałbrzychu, była współorganizatorem spotkań uczniów szkoły z pracownikami Straży, które miały zachęcić młodzież do zainteresowania problemem bezpańskich i zaniedbanych zwierząt. Prowadziła wraz ze strażą dla zwierząt kilka akcji w marketach, gdzie zbierała fundusze oraz pokarm dla zwierząt. Pomaga również w opiece nad zwierzętami oraz regularnie uczęszcza na spotkania organizacyjne. Jest inicjatorką współpracy kulturalnej uczniów szkoły z Domem Małego Dziecka w Wałbrzychu, czego owocem jest spektakl teatralny przeznaczony dla dzieci. Promuje honorowe krwiodawstwo wśród uczniów szkoły, współprowadziła akcję informacyjną. Swoją postawą wpływa pozytywnie na uczniów szkoły przez co zachęca ich do prac na rzecz potrzebujących.

ZAJĄC KATARZYNA Uczennica klasy III Publicznego Gimnazjum Integracyjnego Nr 9 w Wałbrzychu. Jest przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Integracyjnych, kandydatką do Młodzieżowej Rady Miasta. Kasia na co dzień niesie pomoc kolegom niepełnosprawnym, jako członek Szkolnej Służby Medycznej pełni wspólnie z nauczycielami dyżury na przerwach. Dzięki jej zaangażowaniu udało się zrealizować wiele pomysłów, spełnić dziecięce marzenia, a przede wszystkim pomóc potrzebującym znajdującym się w trudnej sytuacji. Kasia to wolontariuszka bardzo energiczna, zawsze uśmiechnięta, pełna pomysłów i inicjatywy. Zaraża swoim entuzjazmem rówieśników, włącza się w różnorodne działania na rzecz młodzieży w szkole i środowisku lokalnym. To młoda, ambitna uczennica, która przez trzy lata swojej pracy brała udział w szkoleniach: Pierwsza Pomoc Przedmedyczna (kurs dla początkujących i doskonalący), Akademii Wolontariatu, Wolontariat hospicyjny. Angażuje się w liczne akcje organizowane przez Klub m.in.: Dzień Jabłka, Słodki Dzień, Wyprawka dla żaka, Zbiórki żywności, Targi Świąteczne, Światowy Dzień Chorych, Turniej Integracyjny, Ogólnopolski Konkurs „Świat bez Barier".Swój wolny czas poświęca na spotkania „Podarować dzieciom tęczę", są to zajęcia z osobami niepełnosprawnymi. Angażuje się akcje happeningowe i promocyjne przybliżając działalność wałbrzyskiego Teatru Dramatycznego lokalnej społeczności.

LAUREACI KONKURSU „ÓSEMECZKA"

KACZAN MARIAUczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Integracyjnej Nr 26 w Wałbrzychu. Marysia chętnie angażuje się w pracę na rzecz szkoły i klasy. Systematycznie w każdy poni9edziałek pomagała na świetlicy szkolnej. Służyła także pomocą przy organizacji różnego rodzaju imprez szkolnych: wybory mistera, Jesienna Miss, coroczne kiermasze szkolne (andrzejkowy i świąteczne) oraz dyskoteki i bale szkolne, z których dochód przeznaczony jest na pomoc dla potrzebujących (np. Paczki świąteczne). Wzięła także aktywny udział w akcji „Paczuszka dla Maluszka", mającej na celu zebranie darów dla dzieci z Domu Małego Dziecka, pomagała w ich zawiezieniu oraz chętnie bawiła się z dziećmi. Brała również udział w akcji sadzenia żonkili na terenie hospicjum – Pola Nadziei. Przygotowała szyszki z życzeniami świątecznymi oraz gwiazdki z życzeniami na Wigilię miejską. Corocznie bierze aktywny udział w akcji „Sprzątania świata". Pomagała w przygotowaniu dekoracji na Piknik wolontariusza. Jak mówi: „Z radością uczęszczam na wolontariat, ponieważ chcę bezinteresownie pomagać wszystkim potrzebującym. Pomaganie innym sprawia mi ogromną przyjemność".

KARCH NIKOLA Uczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu. Jest wzorową uczennicą, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą. Chętnie współpracuje z koleżankami w akcjach na terenie szkoły: zbiórka zabawek i przyborów piśmiennych dla dzieci z Domu Dziecka, była też dzieci z odwiedzinami, spędzając z nimi czas na zabawie. Przygotowała również karteczki z życzeniami świątecznymi oraz przesłania z "dobrem" na dzień na TAK. Nikola jest miłośnikiem zwierząt i bardzo aktywnie angażuje się w zbiórkę karmy dla zwierząt ze schroniska. Nikola nie przejdzie obojętnie koło bezdomnego zwierzęcia, dokarmia koty w stajnie koni w Dworzysku, chore kotki odwozi do schroniska. Osobiście wraz z rodzicami odwiedza również schronisko dostarczając karmę dla psów. Jesienią budowała wraz z tatą karmniki dla ptaków, obserwowała przez okno jak codziennie przylatują. Pomaga biednym dzieciom, oddaje im swoje zabawki i ubrania. W przyszłości chce współpracować z Fundacją VIVA, która ratuje polskie konie przed wywozem i zabijaniu na mięso, tak aby zapewnić im szacunek i spokojną starość.

KOCHANOWSKA NATALIAUczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałbrzychu. Jest bardzo aktywna i zaangażowana w prace na terenie szkoły. Bierze udział we wszystkich spotkaniach Klubu. Jest osobą otwartą, koleżeńską i pogodną. Uczy się bardzo dobrze, działa w kole sportowym, teatralnym i tanecznym. Wszystkie dotychczasowe akcje były przeprowadzone z jej udziałem. Była w Domu Małego Dziecka, na Wigilii Polskiej prezentowała jasełka, wykonywała kartki z życzeniami świątecznymi, prowadziła kwesty pieniężne i zbiórki zabawek. Natalka jest osobą konsekwentną i wytrwałą w dążeniu do celu. Wspaniale współpracuje z innymi, a jej działania są skuteczne.

OLCZAK PATRYCJAUczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 w Wałbrzychu. Jest wzorową uczennicą, wyróżnia się wysoką kulturą osobistą jest słowna i bardzo odpowiedzialna. Wspólnie z Opiekunem Klubu opracowała plan pracy, a wszystkie zawarte w nim założenia rzetelnie wypełnia. Brała udział we wszystkich spotkaniach Klubu. Prowadziła zbiórkę pieniędzy na "Górę grosza", Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, sprzedaż cegiełek Fundacji "Pomóż i Ty" i na akcję "Daj złociaka dla zwierzaka". Uczestniczyła w akcji "Sprzątanie Świata" oraz porządkowała groby na cmentarzu. Służy swoją pomocą przy odrabianiu lekcji swoim kolegom w klasie i w szkole. Patrycja jest osobą bardzo otwartą i pogodną, ma wiele koleżanek, które zachęciła do wspólnej pracy w Klubie. Przy tym jest bardzo skromna i dyskretna.

PISKOREK MAŁGORZATAUczennica klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 19 w Wałbrzychu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Wałbrzychu. Małgosia bierze udział w licznych akcjach „Dziewczynka z zapałkami" podczas, której pakuje prezenty, zakupy i zbiera środki finansowe w supermarketach. Zaangażowała się również zbiórkę funduszy na nowopowstającą pracownię informatyczną w szkole. Sprzedawała również wśród uczniów i ich rodzin kalendarzyki i pomoce dydaktyczne na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż i TY". Współorganizowała zabawy ruchowe dla uczniów klas 1-3, podczas przerwy w ciągu dnia, aby pokazać im alternatywę dla „bezcelowego biegania". Zaangażowała się również w pomoc w przygotowaniu wieczornicy na Dzień Seniora. W czasie roku szkolnego zachęca uczniów młodszych klas do uczestniczenia i prac w ramach wolontariatu. Systematycznie pomaga również uczniom z młodszych klas przy odrabianiu lekcji w świetlicy środowiskowej w swojej szkole. Angażuje się w akcję zbierania karmy i koców dla zwierząt ze schroniska, osobiście również przekazała zebrane dary. W swojej dzielnicy sprząta Krzyż Pokutny i Grób Sybiraka. Swoją postawą pokazuje swoim kolegom i koleżankom, że pomoc innym nie polega tylko na dawaniu pieniędzy, lecz dawaniu czegoś od siebie – czasami jest to pomoc w odrabianiu lekcji młodszym kolegom, innym razem jest to wsparcie „Seniorów" z dzielnicy. Pomoc innym nie koliduje z dobrymi wynikami w nauce.

POTRZEBNA JULIAUczennica IV klasy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 21 w Wałbrzychu. Chętnie poświęca swój wolny czas działalności wolontarystycznej. Jest wyróżniającą się wolontariuszką. Działa bezinteresownie, nigdy nie odmawia pomocy, często sama wychodzi z inicjatywą różnych działań. Julia była pomysłodawczynią zorganizowania w szkole kiermaszu świątecznego (bożonarodzeniowy i wielkanocny), w czasie którego sprzedawała ozdoby. Przygotowała ozdoby gipsowe, część z nich pomalowała. Pieniądze ze sprzedaży zostały przekazane Hospicjum w Wałbrzychu. Pełni również popołudniowe dyżury w świetlicy szkolnej, gdzie pomaga młodszym uczniom w odrabianiu zadań domowych i organizuje dla nich różne zabawy i konkursy. Bierze udział w akcjach organizowanych przez Klub: sprzątanie opuszczonych grobów, zbiórce karmy dla zwierząt ze schroniska, zbiórce na akcję: „Góra grosza", akcji "Prezent pod choinkę", zbiórce na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, pakowaniu zakupów w marketach – "Dziewczynka z zapałkami", zbiórce porcelanowych kubków i sztućców dla podopiecznych z Domu Małego Dziecka w Wałbrzychu. Pomaga w przygotowaniu klasowych dyskotek, wykonała kartki świąteczne dla podopiecznych z wałbrzyskiego hospicjum, pomaga nauczycielom w przygotowywaniu gazetek ściennych. Julia jest bardzo miłą, radosną i uczynną dziewczynką

ZARZYCKA ANNAUczennica Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 30 w Wałbrzychu. Pełni funkcję gospodarza Klubu i jest koordynatorem wszystkich działań podejmowanych przez Klub. Z sukcesem łączy zaangażowanie w wolontariacie z nauką. Życzliwa, lubiana i szanowana przez wszystkich, wobec młodszych troskliwa i opiekuńcza. Czyni dobro na wiele sposobów. Często odwiedza świetlice środowiskową, oddział przedszkolny czy świetlicę socjoterapeutyczną. Przychodzi tam czytać młodszym kolegom bajki, pomaga w odrabianiu lekcji, bawi się z nimi. Była współorganizatorem zbiórki odzieży, przyborów szkolnych, środków czystości, zabawek i książek. Jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jest inicjatorem i koordynatorem zbiórki pieniędzy na Wałbrzyskie Hospicjum – sprzedaż kartek okolicznościowych, przygotowanie loterii fantowej. Regularnie bierze udział w akcji „Dziewczynka z zapałkami", gdzie pakowała przy kasach zakupy. Regularnie odwiedza schronisko dla zwierząt. Nie jest obojętna na los psów i kotów, zbiera karmę i koce. Mottem uczennicy są słowa Matki Teresy „Nie możemy robić wielkich rzeczy, ale małe z wielką miłością". Cieszy ją, że może realizować się w Klubie Ośmiu. Powierzone zadania stara się wykonywać jak najlepiej. Nie wyobraża sobie, że mogłaby odmówić komuś pomocy, czy nie włączyć się do jakiejś akcji.

ZWOLIŃSKA JUSTYNAUczennica klasy V Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 23 w Wałbrzychu. Justyna to bardzo mądra, miła i odpowiedzialna dziewczynka. Angażuje się we wszystkie akcje Klubu: zbiórki żywności i pieniędzy dla najuboższych w swojej szkole, wielka zbiórka zakrętek dla Integracyjnego Przedszkola Samorządowego Nr 17 w Wałbrzychu, Akcja sadzenia żonkili "Pola nadziei", Wigilia Wolontariuszy na wałbrzyskim Rynku, zbiórka pieniędzy na rzecz ofiar kataklizmu na Haiti. Justyna jest wzorową uczennicą i systematycznie pomaga słabszym uczniom w nauce. Jest konsekwentna w realizacji podjętych przez siebie prac. Swoją postawą godnie prezentuje wartości wzorowego wolontariusza. Aktywnie i bezinteresownie uczestniczy w życiu parafialnym poprzez udział w przedstawieniach i apelach związanych z rokiem liturgicznym, angażuje się w przygotowywanie opraw niedzielnej eucharystii, pomaga w przygotowywaniu nabożeństw dla dzieci. Bierze udział w akcjach i zbiórkach rzeczy i pieniędzy dla dzieci z rodzin ubogich. Justyna jest osobą wesołą, koleżeńską, uczciwą i ambitną, pomoc innym sprawia jej dużo radości i daje szczęście.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top