Ośrodek Kultury zamiast dworca

Ośrodek Kultury zamiast dworca

w Gospodarka

Blisko 900 tysięcy złotych kosztować będzie remontu budynku byłego dworca kolejowego w Jugowicach. W jego miejsce powstanie Gminny Ośrodek Kultury.

Zadanie realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi". Umożliwił on gminie Walim podjęcie działań zmierzających do zmiany sposobu użytkowania i remontu budynku byłego dworca kolejowego w Jugowicach. Celem tych operacji jest stworzenie Gminnego Ośrodka Kultury, a przez to podniesienie standardu świadczonych usług w zakresie kultury w obiekcie oraz jego dostosowania do potrzeb organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. – Inwestycja ta jest niewątpliwie trudna i wymagająca dużych nakładów finansowych. Jesteśmy jednak niezwykle zadowoleni z dofinansowania, które otrzymaliśmy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie ponad 470 tysięcy złotych – mówią urzędnicy. Całkowity koszt zadania opiewa bowiem na kwotę 893.209,76 złotych. Pozostałe środki, niezbędne do realizacji tej inwestycji, pochodzą z budżetu gminy. Kilkanaście dni temu w miejscu byłego dworca kolejowego w Jugowicach, odbyło się spotkanie robocze, celem którego było skontrolowanie i oszacowanie postępu trwających tam prac remontowych. – Po przeprowadzeniu dokładnych i wnikliwych oględzin z zewnątrz obiektu oraz jego wnętrza, stwierdzono wiele pozytywnych zmian, zmierzających do wspaniałego i zaskakującego efektu finałowego. Już nie możemy doczekać się końca prac i ujrzenia byłego dworca kolejowego w nowej odsłonie – sugerują urzędnicy.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top