Ostatnie dni na złożenie deklaracji

Ostatnie dni na złożenie deklaracji

w Region

Zaledwie 3,5 tysiąca deklaracji od mieszkańców w sprawie opłat za śmieci wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Ostatecznie złożonych deklaracji powinno być 20 tysięcy. Termin ich złożenia upłynie 30 kwietnia.

Właściciele bądź najemcy mieszkań spółdzielczych deklaracje powinni złożyć do własnej spółdzielni mieszkaniowej, natomiast najemcy mieszkań komunalnych oraz TBS – ów do MZN/TBS. Właściciele mieszkań w budynkach wspólnoty mieszkaniowej deklaracje składają zgodnie z ustaleniami na zebraniach wspólnot, czyli do zarządców wspólnoty bądź Urzędu Miejskiego.- Niestety wśród złożonych deklaracji kilkaset zostało błędnie wypełnionych. Dlatego prosimy o wypełnianie wszystkich jasnych pól w deklaracji. Nie można zapomnieć o wpisaniu numeru PESEL oraz o podpisaniu składanej deklaracji. Opłatę miesięczną za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy wyliczają sami poprzez wpisanie w polu D liczby mieszkańców, stawki przyjętej zgodnie z oświadczeniem o selektywnej zbiórce odpadów lub nie oraz wysokości opłaty miesięcznej. Po przemnożeniu tych dwóch liczb otrzymamy wysokość opłaty miesięcznej. Oświadczenie o prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów dotyczy stanu od 1 lipca tzn. jeżeli mieszkaniec będzie chciał od 1 lipca prowadzić selektywną zbiórkę odpadów i płacić mniej to powinien zaznaczyć pkt. że „jest prowadzona selektywna zbiórka opadów", mimo iż dzisiaj nie segreguje śmieci. Najemcy mieszkań spółdzielczych, komunalnych oraz TBS jako rodzaj podmiotu zaznaczają pkt. „Inny sposób władania nieruchomością" – wyjaśnia Maria Kasprowicz-Gładysz, dyrektor Departamentu Infrastruktury Miasta Urzędu Miejskiego w Świdnicy. Obowiązek złożenia deklaracji i wniesienia opłaty przez właścicieli nieruchomości dotyczy obecnie tylko nieruchomości zamieszkałych, czyli takich nieruchomości jak lokale mieszkalne w budynkach wielolokalowych, domki jednorodzinne itp. Natomiast sklepy, hurtownie, magazyny, instytucje, zakłady produkcyjne i rzemieślnicze, biura itp. pozostają na dotychczasowych zasadach – czyli właściciele tych nieruchomości muszą posiadać indywidualne umowy na odbiór odpadów komunalnych, podpisane z firmami posiadającymi wpis do rejestru działalności regulowanej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Zamkowe 5 złotych

Do obiegu trafiła kolekcjonerska moneta 5 złotowa z wizerunkiem Zamku Książ w
Go to Top