Oświadczenie Murdzka przed sesją

Oświadczenie Murdzka przed sesją

w Region

Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy wydał specjalne oświadczenie, które zostało przekazane Radnym w związku ze zbliżającą się sesją rady miejskiej. Poniżej jego treść.

Rok 2013 jest decydującą datą, kiedy Radni podejmują jedną z ważniejszych decyzji aktualnej kadencji, rozstrzygając o budowie lub rezygnacji z budowy aquaparku.

Z inicjatywy Klubu Radnych SLD wspólnie z Klubem Radnych PiS, przy pozyskaniu pojedynczych głosów innych Radnych (imienne głosowania), zakwestionowana została kilkuletnia praca nad tym największym w powojennej historii Świdnicy obiektem inwestycji publicznej o wartości 63 mln zł netto.

Podtrzymanie decyzji części Radnych o rezygnacji z budowy aquaparku na sesji 15 lutego 2013 r. oznaczać będzie zniweczenie ponad trzyletnich, bardzo dokładnych i odpowiedzialnych przygotowań do realizacji inwestycji, jak i również wzięcie na siebie odpowiedzialności za wydane dotychczas środki publiczne w wysokości około 1,5 mln zł (analizy, badania potrzeb mieszkańców, koncepcje, wszelkie prace związane z cyklem inwestycyjnym prowadzone przez urzędników, a później, zgodnie z uwarunkowaniami, przez pracowników spółki Inwestycje Świdnickie i przede wszystkim warta około 1 mln zł dokumentacja).

Negatywna decyzja pomija bardzo istotne fakty:

1. Dokonane zostały wszelkie konieczne, długotrwałe procedury planistyczne umożliwiające realizację inwestycji na działce przy ul. Śląskiej.

2. Przygotowana została działka przeznaczona pod aquapark, łącznie z długotrwałym procesem przejęcia gruntów od Pracowniczych Ogrodów Działkowych.

3. Dysponujemy pełną dokumentacją techniczną z ważnym pozwoleniem na budowę o wartości ponad 1 mln zł (po dodatkowej analizie sprawdzającej jej poprawność).

4. Rozstrzygnięty jest przetarg na inżyniera kontraktu (wygrała firma ECM Group).

5.Przygotowana jest ścieżka finansowania inwestycji, jeszcze korzystniejsza niż wcześniejsza, gdy zwycięzcą poprzednich procedur przetargowych był BRE Bank (mniej o około 3 mln zł w odniesieniu do dotychczasowego poziomu 84,5 mln zł).

6. Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie Wieloletnią Prognozę Finansową miasta Świdnicy zawierającą rozłożone na lata finansowanie aquaparku.

7. Gotowa do przyjęcia i podpisania jest oferta partnera prywatnego na wybudowanie i zarządzanie aquaparkiem, na mocy której zobowiązuje się on dodatkowo do:

-Wniesienia wkładu finansowego w wysokości 8 mln zł netto (wnoszonego sukcesywnie do postępu prac);

– Realizacji inwestycji „pod klucz" (poniesienie kosztów ok. 3 mln zł więcej w stosunku do podstawowej wersji dokumentacji, przewidującej zaangażowanie przyszłych najemców niektórych pomieszczeń w ich wykończenie);

– Poniesienia kosztów tzw. preopeningu, czyli wszystkich wydatków związanych z „wprowadzeniem" aquaparku na konkurencyjny rynek (ok. 1 mln zł).

8. Możliwa jest modyfikacja inwestycji, uwzględniająca sugestie powstania wersji tańszej aquaparku w dwóch wariantach:

– Rezygnacja z niektórych elementów np. wieży do nurkowania itp., potaniająca inwestycję, łącznie z kosztami finansowymi o ok. 9 mln zł w oparciu o aktualne pozwolenie na budowę.

– Wprowadzenie bardziej zasadniczych zmian, dających łącznie z kosztami finansowymi ok. 15 mln zł oszczędności. Zmiany te wymagają jednak powtórzenia części procedur i uzyskania nowego pozwolenia na budowę dla zmienionej dokumentacji technicznej (przewidywany czas na zmiany ok. 8 miesięcy).

9. Uruchomienie aquaparku może pozwolić na zakończenie „bytu" obiektu basenu przy ul. Równej, gdzie suma koniecznych dopłat, bez inwestycji i większych remontów w okresie spłaty aquaparku wyniesie ponad 15 mln zł (przy założeniu 2,5% inflacji).

10. W związku z funkcjonowaniem aquaparku około 100 osób uzyska pracę (w tym 64 na etatach i 34 na innych umowach).

11. W świetle aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących finansowania jednostek samorządu terytorialnego i uwarunkowań budżetowych miasta Świdnicy nie ma innej możliwości realizacji inwestycji jak tylko przez spółkę miejską. W tym przypadku budżet miasta obciążany jest kwotą spłat przypadającą w danym roku, a nie jednorazowo pełną wartością inwestycji.

Przy spółce mniej skomplikowane są możliwości związane z odliczeniem podatku VAT w wysokości 12,65 mln zł, bez groźby niekorzystnej interpretacji przy przekazaniu obiektu podmiotowi zarządzającemu.

Procedura partnerstwa publiczno-prywatnego została przeprowadzona bardzo sprawnie. W innych podobnych projektach w Polsce czas konieczny do wyłonienia partnera prywatnego i osiągnięcie gotowości do rozpoczęcia inwestycji wynosi zwykle około dwóch lat. Inwestycje Świdnickie potrzebowały na te czynności tylko 6 miesięcy.

12. Istnieją aquaparki mające dodatnie wyniki operacyjne, które można porównywać z inwestycją „naszego" aquaparku, jeżeli odejmie się bardzo wysokie koszty amortyzacji związane z innymi formułami finansowania tych inwestycji i ich statusem prawnym.

W przypadku aquaparku świdnickiego partner prywatny na mocy umowy zobowiązany jest do wszelkich remontów i zaangażowania w modernizację obiektu w czasie jego funkcjonowania.

13. Alternatywne rozwiązanie inwestycji na poziomie 20 mln zł oznacza w praktyce zakończenie prac nad budową aquaparku i rozpoczęcie przygotowań do budowy basenu wg całkowicie nowej dokumentacji, z koniecznością późniejszych stałych dopłat do działalności bieżącej takiego obiektu. Zajmie to około 18 miesięcy do uzyskania pozwolenia na budowę.

14. Wszelkie istotne co do wielkości spłaty zaciągniętych zobowiązań, związanych z finansowaniem inwestycji aquaparku rozpoczną się dopiero w roku 2015 (jest to zbieżne z przekonaniem, że poprawie ulegnie sytuacja gospodarcza i finansowanie jednostek samorządu terytorialnego – rok dłużej niż zdanie ekonomistów i przedstawicieli rządu).

15. Inwestycja aquaparku jest w tej chwili jedyną, tak powszechnie akceptowalną inwestycją przez większość mieszkańców (po tym jak zrealizowane zostało nowoczesne, wielosalowe kino). Fakt ten znajdował wielokrotne potwierdzenie na spotkaniach z mieszkańcami, poprzez ankiety i w czasie prowadzonych analiz, był na różne sposoby wyrażany przez mieszkańców, znalazł odzwierciedlenie w kampanii wyborczej wszystkich ugrupowań. Ostatnio przekonanie o woli powstania w Świdnicy aquaparku zostało wyrażone poprzez pierwszy we współczesnej historii Świdnicy obywatelski projekt uchwały (ponad 300 mieszkańców). Projekt dotyczy kontynuowania realizacji inwestycji poprzez dalsze działania powołanej w tym celu spółki.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Orszak Trzech Króli

Ulicami Starych Bogaczowic przeszedł tradycyjny Orszak Trzech Króli.

Koncert Noworoczny

Muzyczna uczta na dobry początek Nowego Roku 2023 w Czarnym Borze.

Bezpieczne drogi

Gmina Walim może się pochwalić kolejnym odcinkiem nowego chodnika przy drodze powiatowej

Gminno-Powiatowe obchody

„Polacy chcą niepodległości, lecz pragnęliby, aby ta niepodległość kosztowała dwa grosze i
Go to Top