Palisz? Płać i płacz!

w Aktualności

Od 1 lipca znowu wzrosną ceny papierosów. Jest to rezultat wchodzącej w życie podwyżki akcyzy, którą wymuszają przepisy unijne.

Podwyżka spowodowana jest naszymi zobowiązaniami międzynarodowymi. Polska musi osiągnąć minimalną stawkę na wyroby tytoniowe wymaganą w Unii Europejskiej, która wynosi 64 euro na tysiąc sztuk papierosów. Co ważne papierosy wyprodukowane w ubiegłym roku, będą sprzedawane dopiero wtedy gdy objęte zostaną nową akcyzą. Co grosza, producenci nie będą mogli sprzedawać papierosów po cenach sprzed podwyżki. Sprzedawcy będą mogli ją wykupić w urzędach celnych w formie banderoli naklejanej na paczki za 1,3 złotego. Ministerstwo finansów szacuje, że z tytułu wyższej akcyzy tylko w tym roku do budżetu wpłyną dodatkowe 4,5 miliardy złotych. Obecnie cena paczki najpopularniejszych w danym kraju papierosów waha się między 1,19 euro na Łotwie do aż 8,12 euro w Wielkiej Brytanii. Ta kolosalna rozbieżność spowodowana jest różnicami w opodatkowaniu papierosów w poszczególnych państwach UE. Podwyżka przyczynić ma się do zminimalizowania różnic cenowych papierosów w krajach Wspólnoty,  do zmniejszenia konsumpcji tytoniu, jak i ograniczenia przemytu i zakupu tańszych papierosów na terenie innych państw Unii Europejskiej.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*