Pieniądze dla niepełnosprawnych

Pieniądze dla niepełnosprawnych

w Gospodarka

Powiat wałbrzyski otrzymał ponad 130 tysięcy złotych pierwszej transzy na realizację pilotażowego programu „Aktywny samorząd".

Pieniądze będą rozdysponowane w dwóch modułach. Pierwszy to pieniądze na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w wysokości ponad 95 tysięcy złotych. Kwota 10 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii, dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania, dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną. Kolejne 85 tysięcy złotych trafi na dofinansowanie zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, na dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym. O pieniądze można się także ubiegać gdy potrzebujemy dofinansowania lub refundacji kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, dofinansowania zakupu protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości czy dofinansowanie lub refundacja kosztów utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości). W module drugim przewidziane są środki na dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym w wysokości 27 436,77 złotych. Wszystkie zainteresowane osoby niepełnosprawne mogą już składać wnioski. Dokumenty na moduł II w ramach aktualnego semestru będą przyjmowane do 30 marca 2014 r.. Natomiast na następny semestr nabór rozpocznie się od 1 czerwca 2014 r. Rekrutacja wniosków na Moduł I rozpocznie się 1 kwietnia 2014 r. a zakończy się 30 września 2014 r. Wnioski dostępne są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (Al. Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych, pok. 21, tel. 74 66 66 321 lub 74 66 66 322).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top