Pieniądze dla powodzian i samorządów

Pieniądze dla powodzian i samorządów

w Region

25 maja na wniosek Jerzego Millera, ministra spraw wewnętrznych i administracji z rezerwy celowej budżetu państwa zostały uruchomione kolejne środki finansowe – w sumie 35,3 mln złotych – dla osób dotkniętych przez żywioł i gmin prowadzących działania przeciwpowodziowe. Wojewodowie mają już zgodę ministra finansów na przekazywanie tych pieniędzy samorządom.

28,7 mln złotych z wyżej wymienionej kwoty to pieniądze na zasiłki do 6 tys. złotych dla osób poszkodowanych przez powódź. Środki dla poszczególnych województw:• kujawsko-pomorskie – 2,9 mln złotych,• lubelskie – 12,4 mln złotych,• mazowieckie – 5,0 mln złotych,• łódzkie – 1,5 mln złotych,• podkarpackie – 6,9 mln złotych. Wcześniej (21 maja) pieniądze – w sumie 152,5 mln złotych – otrzymały województwa:• śląskie – 63,2 mln złotych,• świętokrzyskie – 40 mln złotych,• małopolskie – 30 mln złotych,• opolskie – 15 mln złotych,• podkarpackie – 4,3 mln złotych. Gminne lub miejskie ośrodki pomocy społecznej już wypłacają pieniądze poszkodowanym przez żywioł. Dzięki bezzwrotnej pomocy socjalnej powodzianie mogą zaspokoić swoje najpilniejsze potrzeby – kupić żywność, leki, opał, odzież, czy niezbędne przedmioty użytku domowego. 6,6 mln złotych z uruchomionej dziś (25 maja) puli jest przeznaczone dla gmin na wydatki związane z akcjami przeciwpowodziowymi. Samorządy walczące z żywiołem dostaną do 100 tys. złotych na ten cel. Kwoty w podziale na województwa:• dolnośląskie – 0,5 mln złotych,• kujawsko-pomorskie – 2,9 mln złotych,• łódzkie – 2,9 mln złotych,• śląskie – 0,3 mln złotych. W ramach pierwszej transzy pomocy z budżetu państwa (20 maja) łączną kwotę 43,5 mln złotych otrzymały województwa:• dolnośląskie – 1,6 mln złotych,• lubelskie – 0,9 mln złotych,• małopolskie – 11,2 mln złotych,• opolskie – 3,0 mln złotych,• podkarpackie – 11,6 mln złotych,• śląskie – 12,2 mln złotych,• świętokrzyskie – 3,0 mln złotych. Dzięki tym środkom gminy mogą sfinansować m.in. zakup paliwa do pomp i pojazdów, środków dezynfekcyjnych, czy wynajem autobusów do przewozu ewakuowanych osób. Łącznie do tej pory szef MSWiA przyznał 9 województwom 231,3 mln złotych – 181,2 mln złotych na zasiłki dla powodzian oraz 50,1 mln złotych dla samorządów na pokrycie kosztów walki z powodzią.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Kolejne drogi do remontu

Droga do gruntów rolnych w Grzędach Górnych zostanie poddana przebudowie na długości

W trosce o bezpieczeństwo

Grupa Sudecka GOPR  przeprowadzała cykl ćwiczeń w zakresie ewakuacji i transportu ludzi,
Go to Top