Pieniądze dla zamku

Pieniądze dla zamku

w Aktualności

Ponad 1,3 miliona złotych pozyskała gmina Walim na dalszą renowację Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim. Środki pozwolą na przebudowę elementów zamku, w tym: budynku bramnego, budynku łącznika oraz remont baszty obronnej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego, pełniący rolę Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego, podjął uchwałę w sprawie wyboru projektów w trybie konkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla Działania 4.3 Dziedzictwo kulturowe, Poddziałanie 4.3.4 Dziedzictwo kulturowe – ZIT AW. W ramach naboru, ze względu na dostępny limit alokacji, jedenaście wniosków zostało wybranych do dofinansowania.  Wśród zwycięskich wniosków znalazł się i nasz projekt pn. “Średniowieczny Zamek Grodno jako Centrum działalności kulturalnej i turystycznej – Przebudowa elementów Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim: budynek bramny, budynek łącznika oraz remont baszty obronnej”. Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę 2.163.862,53 zł, z czego 1.360.333,35 zł pochodzić będzie z uzyskanego dofinansowania. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności Zamku Grodno dla turystów i lokalnej społeczności oraz ochrona dziedzictwa kulturowego, poprzez przebudowę budynków zamkowych oraz zwiększenie oferty kulturalnej naszej “średniowiecznej perły”.  W ramach przyznanych środków przebudowie podlegać będzie budynek łącznika, budynek bramny oraz baszta obronna, które obecnie w większości nie są użytkowane, ani udostępniane dla zwiedzających. Dzięki zaplanowanym pracom i doposażeniem sal powstaną nowe przestrzenie,  które będzie można przeznaczyć na organizację takich wydarzeń jak: inscenizacje historyczne grup rekonstrukcyjnych, prelekcje, prezentacje czy spotkania autorskie. W ramach projektu, na potrzeby poszerzenia oferty kulturalnej, zostanie zakupiony również sprzęt multimedialny pozwalający na zaprezentowanie historii Zamku Grodno w bardzo niekonwencjonalny i nowoczesny sposób.  I co bardzo ważne, nareszcie po wielu latach starań, powstanie instalacja sanitarna wraz z przepompownią, co pozytywnie wpłynie na rozwój zamkowej turystyki w zakresie hotelarstwa i gastronomi.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top