Pieniądze na Grodno

Pieniądze na Grodno

w Gospodarka

Dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych na przeprowadzenia prac konserwatorskich na Zamku Grodno otrzymała gmina Walim z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Środki na realizację zadania pn. „Zagórze Śląskie, Zamek Grodno (XIII w.) – Budynek Bramny: stabilizacja i odwodnienie zagrożonej osunięciem skarpy przy budynku, konserwacja zabytkowego portalu kamiennego, wymiana stolarki okiennej stylizowanej na historyczną” pochodzą z programu: dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 ochrona zabytków. To zadanie inwestycyjne, które planowane jest do realizacji w roku 2014 na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, swym zakresem będzie obejmowało przebudowę placu przedwejściowego w tym: zabezpieczenie zagrożonej osunięciem skarpy poprzez poszerzenie tarasu przedwejściowego, częściową likwidację górnej części istniejącej ściany oporowej, zabezpieczenie skarpy murem oporowym licowanym miejscowym kamieniem łupanym oraz utwardzenie kamieniami i wyprofilowanie nawierzchni z instalacją odwodnieniową tarasu wewnętrznego przy budynku bramnym (w tym izolację przeciwwilgociowa murów budynku bramnego, wzmocnienie i konserwacja portalu bramnego wejścia głównego do Zamku oraz wymianę stolarki okiennej budynku). Całkowity koszt zadania będzie znany po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,
Go to Top