Pieniądze na promocję

Pieniądze na promocję

w Aktualności

Burmistrz Boguszowa – Gorc Waldemar Kujawa oraz starosta miasta partnerskiego Smiřice podpisali wniosek projektowy pn. „Program wsparcia promocji miast partnerskich Boguszów – Gorce – Smiřice". Projekt został przedłożony Administratorowi Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis i zarejestrowany 30 marca 2011 r. Pozytywna opinia komisji EG pozwoli Gminie Boguszów – Gorce uzyskać 21 tys. EUR na promocję miasta.

Głównym celem projektu jest zintensyfikowanie działań promujących potencjał turystyczny oraz dorobek kulturalny Boguszowa – Gorc i Smiřic oraz zwiększenie informacji na temat ich partnerskich relacji, wypromowanie ich potencjału turystycznego oraz rozszerzenie współpracy i zapewnienie ciągłości kontaktów mieszkańców miast. Boguszów-Gorce i Smiřice są miastami partnerskimi od 10 lat. Współpraca ta obejmuje wiele płaszczyzn min. kulturę, sport i spotkania mieszkańców. Niestety, miasta te nie posiadają wspólnych materiałów, które promowałyby ich dorobek kulturalny oraz potencjał turystyczny. Gmina Boguszów – Gorce posiada duży potencjał turystyczny wynikający m.in. z powstania nowego markowego produktu turystycznego, jakim jest „Góra Dzikowiec". Aby w pełni wykorzystać ten potencjał i przyciągnąć turystów oraz inwestorów, konieczne jest przeprowadzenie kampanii promocyjnej oraz zorganizowanie spotkania mieszkańców o charakterze turystycznym, co będzie możliwe dzięki realizacji przedmiotowego projektu. Włączenie do akcji miasta partnerskiego Smiřice pozwoli na spopularyzowanie także jego atrakcji turystycznych oraz przybliży bogaty dorobek kulturalny tego miasta. Materiały prezentujące Boguszów – Gorce i Smiřice wydane będą w j. czeskim i polskim. Będą więc promować także współpracę miast jako podstawę kształtowania trwałych relacji na pograniczu pl-cz. Działania projektu zakładają min.: wydanie folderu "Boguszów – Gorce – Smirice 10 lat razem, emisję artykułów w prasie promujących miasta partnerskie i ich współpracę, produkcję billboardów prezentujących atrakcje miast partnerskich, kampanię reklamową w TV, kampanię reklamową w radio, plener turystyczny dla mieszkańców Smiřic i Boguszowa – Gorc, wyjazd turystów z Boguszowa-Gorc do Smiřic na zaproszenie partnera w ramach realizacji projektu wspólnego po stronie czeskiej.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej
Go to Top