Pierwszy rok działalności

Pierwszy rok działalności

w Gospodarka

Ponad 30 podjętych uchwał i 10 posiedzeń w pierwszym roku działalności, ma na swoim koncie Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Rok temu, 6 maja 2015 r. odbyło się pierwsze plenarne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, które poprzedziła uroczystość wręczenia aktów powołania dla członków. Pierwszy rok pracy Komitetu był niezwykle intensywny, do tej pory odbyło się już 10 posiedzeń. Efektem prac jest ponad 30 podjętych uchwał dotyczących przede wszystkim zatwierdzenia kryteriów, ale również m.in.: strategii komunikacji, planów ewaluacji, czy tez zmian do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Komitet Monitorujący jest ważnym partnerem Zarządu Województwa Dolnośląskiego w skutecznej, sprawnej i efektywnej realizacji RPO WD na lata 2014-2020. Komitet działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Obecny skład Komitetu to 44 członków, 13 obserwatorów oraz dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej. Dolnośląscy Pracodawcy pozytywnie oceniają dorobek działalności Komitetu Monitorującego RPO WD. Największym sukcesem Komitetu według Dolnośląskich Pracodawców jest powołanie grupy roboczej ds. przedsiębiorstw i innowacji, która ma wpływ na opiniowanie kryteriów wyboru projektów oraz przyjmowanie uwag i rekomendacji środowiska biznesu, wpływających na usprawnienie wdrażania RPO WD. – Komitet Monitorujący RPO WD jest podstawową formą urzeczywistnienia zasady partnerstwa. Dlatego uważam, że praca w komitecie umożliwia odpowiednie budowanie i rozwijanie dialogu z przedstawicielami administracji. Zaangażowanie partnerów społecznych wpływa pozytywnie na efektywność i skuteczność wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego – mówi Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców, reprezentujący związek i Konfederację Lewiatan w Komitecie Monitorującym RPO WD. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 to jeden z 16 regionalnych programów operacyjnych. Jest skierowany m.in. do przedsiębiorców, instytucji otoczenia biznesu, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych. Z jego efektów korzystają wszyscy mieszkańcy regionu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top