Piknik Organizacji Pozarządowych

w Aktualności

Po raz kolejny organizacje pozarządowe wezmą udział w III Wałbrzyskim Pikniku Organizacji Pozarządowych organizowanym przez Prezydenta Wałbrzycha oraz Gminną Radę Działalności Pożytku Publicznego.

Piknik odbędzie się 23 czerwca, w godzinach od 14.00 do 18.00. Miejscem spotkania, podobnie jak w latach ubiegłych, będzie stadion przy ul. Kusocińskiego na Piaskowej Górze. Celem Pikniku jest promocja i prezentacja organizacji pozarządowych, pokazanie różnorodności sektora pozarządowego oraz zaprezentowanie obszarów, w których funkcjonują. Dzisiaj wiele organizacji realizuje zadania publiczne zlecone przez gminę Wałbrzych, m. in.: prowadzą świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży, działania edukacyjne i integracyjne dla osób starszych, niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy, organizują wypoczynek wakacyjny dla najmłodszych mieszkańców, organizują zajęcia pozalekcyjne, prowadzą poradnictwo specjalistyczne, działając w różnych obszarach życia codziennego. Piknik będzie również znakomitą okazją do wymiany informacji i porównania doświadczeń środowiska biznesowego i pozarządowego, na co dzień realizujących i spotykających się we wspólnej przestrzeni lokalnej. W Pikniku weźmie udział Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, które ma status organizacji pozarządowej. Zaprezentuje się także Państwowa Straż Pożarna z Wałbrzycha, która współpracuje ze środowiskiem pozarządowym. Serdecznie zapraszamy mieszkańców na III Piknik Organizacji Pozarządowych.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Wojskowi w powiecie

Na zaproszenie starosty Krzysztofa Kwiatkowskiego ziemię wałbrzyską odwiedzili  żołnierze z 12 Szczecińskiej

Wypadek paralotniarza

\W okresie wakacyjnym niemal codziennie dochodzi do wypadków w rejonie działania Grupy
Go to Top