taczka i przepychanki! Na żywo!

Płacz, taczka i przepychanki! Na żywo!

w Aktualności

Tak jak przypuszczaliśmy. Sala, w której odbywa się dzisiaj sesja rady miejskiej jest wypełniona po brzegi.

Kilkudziesięciu rodziców przyszło na dzisiejszą sesję rady miejskie, której tematem będą likwidowane szkoły. Na sali można wyczuć nerwową atmosferę. Temat trudny, bo likwidacja szkół. Rodzice chcą zobaczyć jak będą głosować poszczególni radni. Do dzisiejszej sesji przygotowali się najbardziej urzędnicy. Specjalnymi słupkami i sznurem odgrodzili miejsca za krzesłami radnych. Co kilka minut kolejne wiadomości.

 

Godzina 9.20. Sesję rozpoczął przemówieniem o aglomeracji wałbrzyskiej prezydent Szełemej. Zanim zabrał głos ustalono, że każdy z radnych będzie miał na wypowiedź trzy minuty. Rodzice, którzy są na sali nalegają, aby prezydent również mówił tylko przez 180 sekund. Kilka razy już przerwali jego wypowiedź. Przewodnicząca informuje, że jak się "nie uspokoją" to wezwie strażników miejskich.

Godzina 9.30. Temat szkół wciąż czeka. Teraz Alicja Rosiak zasypuje Romana Szełemeja pytaniami dotyczącymi gazetki "reklamówki" o algomeracji wałbrzyskie. Pyta ile to kosztuje, kto to robi, kto finansuje itd itp. Na pytanie wprost czy miasto płaci komuś na umowę zlecenie za przygotowywanie tego czasopisma prezydent nie chce odpowiedzieć konkretnie. – Nie widzę powodów, aby tu ujawniać nazwiska i wysokość wynagrodzenia – mówi Szełemej.

Godzina 9.34. Teraz przedstawiany jest projekt uchwały w sprawie likwidacji PSP nr 19.

Godz. 9.51 Przewodnicząca rady miejskiej odczytywała przez kilkanaście minut opinie poszczególnych organizacji na temat propozycji likwidacji PSP nr 19. Zarówno pozytywne jak i negatywne. Zaraz powinno odbyć się już głosowanie.

Godz. 9.54 Teraz dyskusja w sprawie 19-stki. Zaczyna Ryszard Nowak. – Powiedział Pan, że człowiek jest najważniejszy. Dziecko to też człowiek. Nie znajduje argumentu, aby podnieść ręke za likwidacją wałbrzyskich szkół. Będę głosował przeciwko – zapewnia Ryszard Nowak.

Godz. 10.03 Alicja Rosiak po raz kolejny chce przedstawienie oszczędności wynikających z zamknięcia tej placówki.

10.05 – Zapewnialiście, że nikt z nauczycieli nie powinien się bać, że dzieci przejdą razem z nimi do innych szkół. Teraz słyszymy, że będzie jednak redukcja etatów. Część nauczycieli trafi na ulicę – mówi Rosiak. – Ile dzieci będzie objętych dowozem do szkół. Proszę o konkretne wyliczenia – grzmi Rosiak.

10.08 Redukcja etatów dotyczy osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. I to nie wszystkich – zapewnia doktor Bielecka, która prezentuje uchwałę w sprawie likwidacji PSP nr 19

10.11 Pozostawiamy tam przedszkole. Chcemy wykorzystać te pomieszczenia dla dzieci, które wymagają  pomocy i specjalnej opieki. W obiekcie znajdować się też będzie tworzona właśnie spółdzielnia socjalna – mówi wiceprezydent Nowaczyk

10.26 Seria szczegółowych pytań od radnych w sprawie PSP nr 19

10.28 Beata Mucha bardzo dokładnie rozlicza kwoty jakie zostaną zaoszczędzone w związku z zamknięciem placówki. – Gdzie te 500 tysięcy oszczędności – pyta Mucha. – Dlaczego nie możemy zostawić szkoły, skoro chcemy uratować przedszkole – mówi radna

Godz. 10.30 – Przegłosowaliśmy, że radni mają na wypowiedź trzy minuty – upomina radną Muchę przewodnicząca rady miejskiej. – Głosowałam przeciwko tej propozycji  i nie zamierzam się do tego stosować – odpowiada radna.

Godz. 10.33 – Sto razy powiedziane kłamstwo nie stanie się prawdą. Najpierw słyszeliśmy, że nie o finanse chodzi teraz, że o pieniądze. Wcześniej, że nie będzie redukcji etatów, a dzisiaj, że tak- mówi radny Cezary Kuriata

Godz. 10.37 – Nie zakładajmy demokracji kagańca. Niech każdy mówi tyle ile potrzebuje nawet gdyby sesja miała trwać dwa dni – powiedział Giovanni Roman

Godz. 10.39 – Pan Roman nie był w żadnej szkole, na żadnej komisji, a dzisiaj uczy nas kultury – grzmi do radnego Giovanniego Romana Danuta Marosz. – To jest niemoralne, co pan robi – mówi

Godz. 1047 Po kłótni jednego z rodziców z radną Marosz  próbą uspokojenia mieszkańca przez komendanta straży miejskiej dochodzi do małych przepychanek. Sesja przerwana!!!

Godz. 11.03 Przewodnicząca wznawia obrady. Strażnicy miejscy na korytarzu. Emocje trochę opadły…

Godz. 11.04 Przewodnicząca rady przeprosiła mieszkańca, za "szorstką" interwencję strażnika miejskiego

Godz. 11.09 Głos zabiera przedstawiciel PSP nr 19

Godz. 11.12 – Pan prezydent kłamie. Wczoraj na komisji połączonej radny Rozmuski pytał czy szkoła nr 19 składała wniosek o próbę założenia stowarzyszenia, które przejęłoby placówkę. Pan Szełemej odpowiedział nie. Pan prezydent kłamie. Oczywiście wpłynął. Mam go przy sobie Panie prezydencie – mówi reprezentant rodziców.

Godz. – Mamy współczesnego Julisza Cezara. Kciuk w dół i szkoła zamykana. Kończ wać Pan wstydu oszczędź – zakończył komentarzem do prezydenta reprezentant rodziców.

Godz. 11.17 Radny Torbus składa wniosek o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania

Godz 11.20 Za chwilę powinno być już głosowanie

Godz. 11.23 PSP nr 19 zlikwidowana. Za 16 radnych. Przeciw 9. Zaraz szczegóły jak kto głosował

Za likwidacją PSP nr 19 głosowali radni: Torbus, Welc, Bernatowicz, Mielczarek, Dobrowolski, Krzyżowski, Marosz, Pawełek, Romańska, Rozmuski, Socha, Szpur, Kwiatkowski, Olanin, Sprytula, Szełemej,

Przeciw likwidacji: Wierzbicka, Mróz, Nowak, Rosiak, Bartolik, Kuriata, Mucha, Roman i Lubiński

Godz. 11.31 Teraz PSP nr 12. Przewodnicząca czyta opinie różnych organizacji w sprawie placówki. Zajmie to zapewne znów kilkanaście minut

Godz. 11.42 Przemawia prezydent Szełemej. Zaraz rozpocznie się dyskusja

Godz. 11.45 – Zmniejsza się subwencja oświatowa, bo maleje liczba dzieci – mówi Szełemej. – Wiem, że to decyzja niepopularna. Mieliśmy 26 szkół, pozostanie 21 – mówi prezydent

Godz. 11.47 – Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach w sprawie szkół. W przeciwieństwie do niektórych uczestników dzisiejszej dyskusji – dodaje Szełemej

Godz. 11.51 Trwa już 20-minutowe przemówienia prezydenta miasta

Godz. 11.52 Mieszkańcy śmieją się, gdy Roman Szełemej mówi o "wrażliwości ludzkiej"

Godz. 11.57 – Te pieniądze, o które zmniejszy się koszt wracają i tak do oświaty – mówi dalej prezydent

Godz. 12.00 – Trzeba brać odpowiedzialność za słowa – mówi Szełemej odnosząc się do wypowiedzi rodzica, który reprezentował PSP nr 19. – Tak trzeba. I kto to mówi – pytają głośno mieszkańcy. Rozpoczyna się dyskusja. Zgłosiło się kilku radnych.

Godz. 12.05 Radna Mucha chce wyliczeń dotyczących oszczędności wynikających z proponowanej zmiany sieci szkół. Liczby przedstawiać będzie skarbnik Robert Hadaś

Godz. 12.16 W kolejce pytań do prezydenta, skarbnika i doktor Bieleckiej radni Kwiatkowski, Kuriata i Rosiak

Godz. 12.18 – Jestem nauczycielem i wychowawcą dzieci. Jak zostałem radnym walczyliśmy o remont szkoły na Podgórzu. Szkoła się waliła. Dzieci siedziały w kurtkach. Nie wszystko nam się udało. PSP nr 12 jest świetną szkołą. Podobnie jak PSP nr 5. Rozumiem emocje rodziców – mówi Kwiatkowski. – Prawdą jest, że PSP nr 12 wymaga największego remontu spośród tych, które mają być zlikwidowane. Prawdą, że nie mają boiska, a osiągają najlepsze wyniki. Nie jest to jednak wykładnią, że któraś szkoła jest lepsza czy gorsza – mówi Kwiatkowski. – Czy prawdą jest Panie prezydencie, że zobowiązał się Pan, że przeniesiemy do PSP nr 28 maksymalną ilość dzieci?- pyta prezydenta Piotr Kwiatkowski.

Godz. 12.33 Trwa seria pytań. Urzędnicy przedstawiają kwoty związane z oszczędnościami wynikającymi z zamknięciem placówki

Godz. 12.38 Teraz przemawia reprezentantka rodziców z PSP nr 12. – Ten teatr trwa od ubiegłego roku – zaczęła.

Godz. 12.47 Urzędnicy poraz kolejny wyjaśniają przyczyny chęci zamknięcia szkoły

Godz. 12.55 Jeszcze tylko Alicja Rosiak i głosowanie w sprawie PSP nr 12

Godz. 12.58 PSP nr 12 zlikwidowana stosunkiem głosów 12 za 4 wstrzymujące się 9 przeciw

Godz. 13.04 Przewodnicząca omawiaprojekt likwidacjiPSP nr 31. Częśc rodziców wyszła z sali. Dyskusja zapewne znów będzie trwała kilkanaście minut. Wracamy "po przerwie"

Godz. 13.35 Trwa dyskusja. Na korytarzu urzędu ktoś ustawił taczkę!!! Ciekawe dla kogo?

Godz. 13.49 PSP nr 31 też zlikwidowana stosunkiem głosów: 13 za, przeci 9, 6 wstrzymujących się. Na korytarzu poruszenie. Mieszkańcy nie chcą oddać taczki urzędnikom!

Godz. 13.51 Strażnicy miejscy schowali taczkę. Mieszkańcy żądają oddania.

Godz. 13.55 Mieszkańcy poszli po Romana Szełemeja. Chcą dać mu taczkę

Godz. 14.00 Na środku urzędu stoi taczka budowlana. Obok niej strażnicy miejscy. Za nimi mieszkańcy. Czy prezydent wyjdzie do zgromadzonych?

Godz. 14.02 Prezydeny powiedział, że nie wyjdzie na korytarz. Mieszkańcy wynieśli taczkę poza urząd. Zdjęcie taczki juz na stronie.

Godz. 14.12 Obrady wznowione. Zaraz głosowanie w sprawie likwidacji Gimnazjum nr 5. Częśc rodziców z PSP nr 31 płacze na korytarzu

Godz. 14.17 Mieszkańcy wciąż na sali. Dużo wskazuje na to, że mają coś jeszcze "do powiedzenia" urzędnikom i radnym. Przewodnicząca odczytuje uzasadnienie likwidacji Gimnazjum nr 5

Godz. 14.23 Do pytań w spawie Gimnazjum nr 5 zgłosili się Rosiak, Mucha, Pawełek

Godz. 14.31 Trwa dalej dyskusja. Zmienieliśmy zdjęcie – zobacz na górze strony jak mieszkańcy pilnowali taczkę… a wieczorem bardzo obszerna fotorelacja i filmy z tego, co sie działo w ratuszu

Godz. 14.38 Dalej nie ma głosowania w sprawie gimnazjum nr 5. Trwa seria pytań od radnych.

Godz. 14.44 Głos otrzymała reprezentantka Gimnazjum nr 5. – Po raz kolejny pytam, co będzie z dojazdem naszych dzieci do gimnazjum nr 1. Autobus, który tam dojeżdzał został zlikwidowany. Czy można kosztem dzieci budowa Wałbrzych? – pyta.

Godz. 14.47 Głosowanie. Za 14, przeciw 7. Gimnazjum nr 5 znika z mapy sieci szkół

Godz. 14.49 Teraz uchwała o odrzucenie wniosku mieszkańców o przeprowadzenie referendum!

Godz. 14.56 Radna Sprytula przeczytała oświadczenie, z którego wynika, że wniosek o referendum zawiera rażące błędy prawne. – Podpisało się pod listami 14 tysięcy wałbrzyszan. Uszanujmy to. Niech się wypowiedzą publicznie – podkreśla Mucha

Godz. 15.05 Słowne przepychanki ta temat tego czy powinno być czy też nie referendum

godz. 15.12 Inicjatorzy referendum mają najwięcej zastrzeżeń do radnych Szpura i Kwiatkowskiego. – Pan nas wykiwał – mówi jedna z kobiet do tego drugiego. Na sali nie ma prezydenta

godz. 15.15 – Skoro Panie Kwiatkowski tam się Pan rzekomo martwi mieszkańcami, współczuje, że tak się napracowali chodząc i zbierając podpisy może Pan to udowodnić. Wystarczy wcisnąć przycisk, że jest pan za referendum – powiedział Cezary Kuriata

Godz. 15.26 Tak jak przypuszczaliśmy. Wychodzący z sali obrad rodzice rzucali na środek pieniądze. Był to gest sprzeciwu wobec decyzji radnych, którzy zlikwidowali szkoły i odrzucili wniosek o przeprowadzenie referendum. Dziękujemy Wam za obecność. wieczorem filmy i fotorelacja. zobaczycie jak leciały pieniądze nad głowami radnych!. Zapraszamy wciąż do komentowania.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top