Płatne praktyki

Płatne praktyki

w Gospodarka

PWSZ Wałbrzych ponownie zapłaci studentom i pracodawcom za praktyki zawodowe.

Biuro karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowa im. Angelusa Silesia w Wałbrzychy rozpoczęło rekrutację do drugiej części projektu płatnych praktyk zawodowych. Przypomnijmy, że na ten cel z ogólnopolskiego projektu POWER uczelnia otrzymała ponad 1.100.000 zł. Projekt przewiduje wynagrodzenia zarówno dla praktykanta, jak i opiekuna sprawującego nadzór nad studentem podczas trwania praktyki. W kolejnej fazie projektu oprócz studentów wybrani zostaną uczelniani opiekunowie praktyk, a także firmy które przyjmą studentów PWSZ na praktyczną naukę zawodu. Z programu skorzystają studenci kierunków o profilach praktycznych, tj.: filologia angielska, BHP, kosmetologia oraz techniki dentystyczne. Student, który pomyślnie przejdzie rekrutację otrzyma stypendium miesięczne w wysokości 2300 zł przez okres pięciu miesięcy. Opiekun z firmy, która bierze udział w projekcie za każdego studenta przyjętego na praktykę otrzyma 1000 zł brutto przez trzy miesiące.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone

Umowa podpisana

Pełniący funkcję Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc Krzysztof Kumorek podpisał umowę na realizację zadania
Go to Top