Po dowód na Kopernika

Po dowód na Kopernika

w Aktualności

Referat Spraw Obywatelskich jako pierwsze biuro Urzędu miejskiego rozpoczął działalność w nowej siedzibie przy ul. Kopernika 2 (dawna siedziba ZUS).

Już 27 lutego w nowej siedzibie będzie funkcjonował również Urząd Stanu Cywilnego.Sala Ślubów tymczasowo pozostanie w budynku przy ul. Matejki 2. Docelowo do końca marca do nowej siedziby przy ul. Kopernika 2 zostaną przeniesione kolejne biura Urzędu Miejskiego: Nadzoru Nad Mieniem i Wspólnot Mieszkaniowych, Gospodarki Nieruchomościami, Gospodarki Przestrzennej i Środowiska, Lokalowe, Inwestycji, Edukacji i Wychowania, Kultury, Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych, Funduszy Europejskich, Dochodów Niepodatkowych, Księgowości Podatkowej.

 

Czym zajmuje się referat spraw obywatelskich:

1) przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego,

2) wydawanie – przy współpracy z Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA – dowodów osobistych,

3) przyjmowanie zawiadomień o utracie dowodu osobistego,

4) wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego oraz innych z tego zakresu,

5) wydawanie zaświadczeń dla osób pokrzywdzonych przez III Rzeszę oraz dla osób

starających się o prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza

obecnymi granicami RP,

6) udostępnianie – na wniosek – danych z ewidencji ludności, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,

7) rejestrowanie danych o miejscu pobytu osób, o urodzeniach, dotyczących obowiązku wojskowego, zmianach stanu cywilnego, obywatelstwa, imion i nazwisk oraz o zgonach,

8) wydawanie zaświadczeń z zakresu dopełnienia obowiązku meldunkowego,

9) przekazywanie z urzędu informacji o ruchu ludności do innych gmin, szkół, Urzędu

Skarbowego, WKU, MZB Sp. z o.o.,

10) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach zameldowania i wymeldowania,

11) realizowanie zadań wynikających z prowadzenia Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL),

12) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców,

13) sporządzanie spisów wyborców,

14) sporządzanie list stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej rocznika podstawowego oraz rejestru mężczyzn i kobiet objętych rejestracją wojskową,

15) przekazywanie – na wniosek – dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat,

16) sporządzanie – na wniosek – zestawień, wykazów ze zbioru meldunkowego,

17) załatwianie spraw w zakresie zgromadzeń i zbiórek publicznych.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał

Udało się!

Rozstrzygnięto przetarg na termomodernizację budynku szkoły w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii im. UNICEF
Go to Top