Po odwołaniu zarzadu pracownicy spółki solidarnie odchodzą z pracy

Po odwołaniu zarzadu pracownicy spółki solidarnie odchodzą z pracy

w Aktualności

Ponad 20 pracowników spółki Invest – Park zarządzającej Wałbrzyska specjalna Strefa Ekonomiczną zdecydowało się złożyć wypowiedzenia z pracy, po tym jak zgromadzenie wspólników odwołało zarząd. Poniżej treść listu, który przesłali do mediów.

„Jako pracownicy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu jesteśmy zaskoczeni i wstrząśnięci sytuacją, do której doszło 10 czerwca b.r. podczas zgromadzenia wspólników WSSE,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. Wszyscy pracownicy, łącznie z dotychczasowym Zarządem Spółki tworzyliśmy spójny, skuteczny i efektywnie zarządzający zespół zespół, dzięki któremu Inwestorzy działający na terenie WSSE,,INVEST-PARK" inicjowali rozwój Polski południowo-zachodniej.W chwili obecnej trwają decydujące negocjacje dotyczące kilkunastu strategicznych dla naszego regionu inwestycji (m.in. w Wałbrzychu, w Świdnicy, w Świebodzicach, w Opolu, w Kudowie-Zdr6j, w Kaliszu, w sumie gwarantujących zatrudnienie łącznie ponad 1500 os6b i inwestycje rządu 1 mld złotych), na które mieszkańcy wymienionych miast czekają od dawna. Nie trzeba być wysokiej klasy specjalistą, aby domyślać się, że nieuzasadniona zmiana zarządu WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. może mieć katastrofalne skutki, nie tylkow przypadku negocjacji z tymi Inwestorami, ale wszystkimi innymi, z którymi aktualnie prowadzimy rozmowy. Inwestycje te, to kolejne miejsca pracy i tak bardzo potrzebny rozwój naszego regionu.W przypadku trzech Inwestorów w Podstrefach Wałbrzych, Świebodzice oraz Kudowa Zdrój, których inwestycje gwarantuj łącznie 75 nowych miejsc pracy i nakłady w wysokości ponad 25 mln złotych w bieżącym miesiącu miały zostać podpisane akty notarialne związane z zakupem nieruchomości pod inwestycje. W najbliższym czasie miały zostać zrealizowane dwie inwestycje w Wałbrzychu, z których pierwsza gwarantowała wydatki wwysokości ponad 380 mln zł i zatrudnienie 277 nowych pracownik6w, a druga nakłady w wysokości ok.275 mln zł przy zatrudnieniu 350 nowych pracowników. Mamy poważne obawy, że w związku ze zmianą Zarządu Spółki, w/w projekty mogą zostać niezrealizowane, a Inwestorzy mogą zdecydować o realizacji inwestycji pozagranicami Polski. Wyżej wymienione informacje obrazują w jakiej sytuacji znaleźli się zarówno pracownicy, poprzedni Zarząd WSSE, jak i Inwestorzy oraz Gminy, na terenie których planowane były nowe inwestycje. Od 14 lat nasz Zarząd realizował misję Spółki zapisaną w ustawie o specjalnych strefach ekonomicznych i w ciągu tego okresu Spółka odnotowywała bardzo wysokie wskaźniki m.in. liczbą wydanych zezwoleń, gwarantowaną wielkość inwestycji i nowych miejsc pracy. W rankingach stref ekonomicznych przeprowadzonych w Polsce, ale także w Europie i na całym świecie WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. znajduje się na bardzo wysokich miejscach (w rankingu z 2010 r. przeprowadzonym przez brytyjski The Financial Times – WSSE ,,INVEST-PARK" uznana została za 3 najlepszą strefę ekonomiczną w Europie oraz 17 na świecie). W raportach KPMG dotyczących wyników stref ekonomicznych, WSSE plasuje się od wielu lat w ścisłej czołówce. W roku 2010 WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. wydala najwięcej (,28) zezwoleń na prowadzenie działalnościgospodarczej spośród wszystkich stref ekonomicznych w Polsce, a wydane zezwolenia zagwarantowały największą ilość nowych miejsc pracy (4122).Zarząd i pracownicy do tej pory stanowili jedność. Firma to nie tylko nazwa, ale całokształt, który reprezentowany jest przez nas wszystkich. Podjęte decyzje nie mają uzasadnienia merytorycznego i mogą okazać się działaniami na szkodę Spółki. W zaistniałej sytuacji nie widzimy możliwości dalszej realizacji celów, dla których powołana została WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o., a co więcej widzimy zagrożenie szybkiego zrujnowania dotychczasowych osiągnięć. Wystarczyło kilka godzin, aby zaufanie naszych Inwestorów zostało zachwiane. Otrzymaliśmy od nich kilkaset telefonów z zapytaniem o przyszłośćStrefy, na które sami nie znamy odpowiedzi. Decyzja Ministra Gospodarki jest tym bardziej niezrozumiała, że w kwietniu br. Rada Nadzorcza WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. zarekomendowała Pana Mirosława Grebera iPana Dariusza Kasprowicza na Członków Zarządu VI kadencji WSSE ,,INVEST-PARK" Sp.z o.o. Skąd zatem decyzja o zmianie dotychczasowego tak skutecznego zarządu?W związku z zaistniałą sytuacją my niżej podpisani, jako pracownicy WSSE ,,INVEST-PARK" Sp. z o.o. Składamy wypowiedzenia umów o pracę, gdyż nie widzimy możliwości dalszej pracy bez kierownictwa dotychczasowego zarządu. Pomimo tego, iż każdy z nas w prywatnym życiu ma zobowiązania, zdając sobie sprawę z dramatycznych konsekwencji podjętej decyzji, zmuszeni jesteśmy do tak radykalnego kroku. Wspólnie z Panem Mirosławem Greberem i Panem Dariuszem Kasprowiczem pracowaliśmy na sukces naszej Strefy i tylko wspólnie z nimi chcemy go kontynuować".

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top