Początek likwidacji szkół?

Początek likwidacji szkół?

w Aktualności

Sprawa powołania dyrektorów trzech szkół na okres krótszy niż pięć lat budzi kontrowersję związkowców. Żądają od prezydenta uzasadnienia decyzji. – Obawiamy się, że konsekwencją tego może być likwidacja tych placówek – mówi Magdalena Szczurowska przewodnicząca komisji międzyzakładowej NSZZ Solidarność.

Problem dotyczy powołania dyrektorów następujących szkół: Publicznego Gimnazjum nr 5 (na rok), Publicznego Gimnazjum nr 7 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej nr 37 (na dwa lata). – Ustawa o systemie oświaty zarówno w nowym brzmieniu, jak i w poprzednim, według której przeprowadzono w gminie Wałbrzych tegoroczne konkursy, jednoznacznie wskazuje, że stanowisko dyrektora szkoły powierza się na 5 lat szkolnych. Inna decyzja wymaga uzgodnienia z kuratorem oświaty – mówi .Magdalena Szczurowska przewodnicząca komisji międzyzakładowej NSZZ. Dlatego też decyzja ta wprowadziła chaos i niepokój w całym środowisku oświatowym. Związkowcy obawiają się, że prezydent podjął decyzje o likwidacji tych szkół bez konsultacji z władzami lokalnymi i związkami zawodowymi. – Sąd Najwyższy, który wypowiedział się w podobnej sprawie podkreśla, że powierzenie stanowiska dyrektora szkoły na okres krótszy niż 5 lat podlega kontroli sądowej – zaznacza Szczurowska. Z uwagi na ważny interes społeczny nie wyklucza również, że w przypadku wałbrzyskich konkursów poprosi sąd o opinie w tej kwestii.

– Te obawy są niepotrzebne. Nie ma żadnej propozycji czy zamiaru likwidacji tych placówek. O tym, że ci dyrektorzy otrzymali umowy na okres krótszy niż pięć lat, zadecydowały inne czynniki. W przypadku pani dyrektor, której powierzyliśmy obowiązki na rok argumentem był m.in. fakt, że jest to doświadczony pedagog, ale nie pracowała jeszcze w wałbrzyskiej oświacie. Co do pozostałych dwóch nie było jednomyślności komisji egzaminacyjnej. Dlatego prezydent skorzystał z przysługującego mu prawa i zatrudnił ich na dwa lata. Uważam, że przez ten czas zwycięzcy konkursów mogą udowodnić, że mają konkretne, skuteczne propozycje dotyczące zarządzania szkołami. Po tym okresie, za zgodą kuratora, można przedłużyć im umowy dalej – uspokaja Piotr Sosiński, wiceprezydent Wałbrzycha.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Inwestują w sprzęt

Dzięki środkom otrzymanym z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Powiat Wałbrzyski rozbudowuje bazę
Go to Top