Pokonać stereotyp

Pokonać stereotyp

w Aktualności

""

Jak trudno w dzisiejszych czasach znaleźć pracę wie każdy bezrobotny. Szczególnie, gdy jest osobą niepełnosprawną. Osoby niepełnosprawne to jedna z głównych grup społecznych szczególnie narażona na wykluczenie społeczne. Przejawia się to m.in. ograniczonym uczestnictwem w życiu społecznym, izolacją, biedą oraz brakiem pracy.

W ich przypadku ma to podwójny aspekt. Po pierwsze finansowy. Po drugie psychiczny, bo znalezienie pracy ma duży wpływ na poprawę samooceny. Większość z nich to osoby charakteryzujące się lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Wiedzą o tym m.in. pracodawcy, którzy utworzyli stanowiska telemarketerów. Telepraca, z której najczęściej korzystają właśnie pracownicy telemarketingu oraz działów obsługi klienta, to jedna z popularniejszych form elastycznego zatrudniania. Szczególnie wygodna dla osób, które z różnych przyczyn, czasami od nich niezależnych, muszą pozostawać w domu. Dotyczy to m.in. osób niepełnosprawnych.  Dla nich to często jedyna możliwość zarobkowania. Pracownik taki nie musi zmagać się z barierami, które napotyka w drodze do pracy czy w siedzibie firmy. Utrudnieniem dla  rozpowszechniania tej formy zatrudnienia może być słaby dostęp do sieci teleinformatycznych na wsiach i w małych miejscowościach, a więc tam, gdzie osoby niepełnosprawne mają największe trudności ze znalezieniem pracy. Kolejnym rozwiązaniem dla bezrobotnych niepełnosprawnych może być również dzielenie stanowiska pracy oraz praca w niepełnym wymiarze godzinowym.

Przyjęcie do pracy osoby niepełnosprawnej przynosi korzyści każdej ze stron. Dla pracodawcy oznacza to m.in. ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem biura, a także daje możliwość zatrudniania wykwalifikowanych pracowników, których faktyczne umiejętności przedkładane są ponad ich niepełnosprawność. Pracodawca może uzyskać również zwrot kosztów utworzenia miejsca pracy osoby niepełnosprawnej na podstawie umowy zawartej ze starostą, ale tylko pod warunkiem, że zobowiąże się do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej przez okres co najmniej 36 miesięcy, czy otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonego lub istniejącego już stanowiska pracy stosownie do potrzeb wynikających ze stopnia niepełnosprawności pracownika. Bez względu na to, czy funkcjonuje jako zakład pracy chronionej, czy też działa na wolnym rynku, może wnioskować o refundację poniesionych przez niego kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych. Dla pracownika natomiast elastyczne zatrudnienie daje szansę aktywizacji zawodowej. Będący dłużej bez pracy niejednokrotnie bowiem stają się  bierni zawodowo. Co więcej w praktyce okazuje się, że osoby niepełnosprawne o wiele lepiej radzą sobie z wykonywanymi zadaniami. Wynika to z kilku czynników. Po pierwsze są bardziej ambitne. Do zleconych ich obowiązków podchodzą z większym zaangażowaniem. Ponadto bardziej niż pozostałym, zależy im na aktualnym stanowisku pracy. Dlatego warto zatrudniać niepełnosprawnych jeżeli tylko zdarzy się taka sposobność. Zamiast skazywać ich na kolejne lata poszukiwania stanowiska pracy, dajmy im szansę, a na pewno ją wykorzystają. My natomiast odniesiemy korzyści, których z pewnością nie będziemy nigdy żałować.

""

Inne artykuły:

Więcej czasu dla rodziny

Oszczędność czasu – większa wydajność

Ucz się i pracuj – to możliwe

Pracuj i wychowuj dziecko

Kobiety aktywne zawodowo

Pokonać stereotyp

Praca – wiele form i możliwości

Pracownik na umowę cywilną

Praca tymczasowa – korzystne rozwiązania

Praca u siebie – szansa na stałe zatrudnienie

Praca zdalnie sterowana

Job sparing – etat na spółkę

Zatrudnienie rotacyjne sposobem na podnoszenie kwalifikacji

Outsourcing pracowniczy – alternatywa dla przedsiębiorstwa

Krótszy czas pracy – wybór pracownika

O każdej porze dnia i nocy – praca na wezwanie

Mamy pracują elastycznie

Doświadczenie jest bezcenne

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Nieudany” powrót

Po 11 miesiącach procesu ze Szpitalem Sokołowskiego w Wałbrzychu świdnicki sąd uznał
Go to Top