Pół miliona dla Głuszycy

Pół miliona dla Głuszycy

w Aktualności

Dwie promesy na pół miliona złotych na dofinansowanie odbudowy dwóch mostów w Głuszycy Górnej oraz na kontynuację prac przy infrastrukturze technicznej cieku wodnego „R-20” w Grzmiącej. odebrała Alicja Ogorzelec, burmistrz Głuszycy podczas wizyty w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu.

Przypomnijmy, iż w 2012 roku gmina Głuszyca pozyskała na prace przeciwpowodziowe z funduszy zewnętrznych, prawie 1,5 mln złotych. Natomiast w ubiegłym 2013 roku Guszyca zrealizowała projekty oparte na dofinansowaniu funduszami zewnętrznymi na łączną kwotę ponad 5 mln zł, z czego pozyskane przez urząd dotacje zewnętrzne stanowiły wkład w wysokości ponad 3 mln zł. Dzięki tym środkom zrealizowano m.in. : odbudowę murów oporowych wraz z remontem lub odbudową 7 mostów w Grzmiącej, rekultywację terenu przy ul. Częstochowskiej, nową drogę w Kolcach, wyremontowano kompleksowo dwie ulice w Głuszycy, powstał plac zabaw przy Szkole nr 3, wybudowano nowy most w Głuszycy Górnej, zakupiono także nowy samochód ratowniczo – gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej. Z innych źródeł wykonano ponadto dwie nowe drogi transportu rolnego w Sierpnicy i Kolcach oraz wyremontowano świetlice wiejskie w Głuszycy Górnej i Kolcach. – Pozyskane już na początku 2014 roku 500 000 zł jest gminie Głuszyca bardzo potrzebne, aby pomimo skromności własnego budżetu, kontynuować zadania inwestycyjne w zakresie logistyki dróg gminnych – dojazdów do posesji oraz hydrologii urządzeń wodnych – mówi Alicja Ogorzelec.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Konsultacje społeczne

Powiat Wałbrzyski zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących propozycji

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top