Połączyli siły

Połączyli siły

w Aktualności

Gwarancja zatrudnienia dla najlepszych studentów, większa liczba godzin praktyk oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Wałbrzych i Staraj Kopalni – takie między innymi możliwości daje porozumienie podpisane pomiędzy tymi podmiotami, a Państwową Wyższa Szkołą Zawodową im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu.

Celem porozumienia jest wieloletnia i wielokierunkowa współpraca pomiędzy Stara Kopalnią, PWSZ oraz Gminą Wałbrzych w sprawach realizacji zadań z zakresu kultury, turystyki oraz edukacji w oparciu o górnicze tradycje oraz wielokulturowość Wałbrzycha. – Można powiedzieć, że projekt Starej Kopalni buduje nowy obraz naszego miasta. Natomiast porozumienie właściwie tylko formalizuje codzienną współpracę, która jest udziałem tych trzech środowisk -mówił Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha. – Porozumienie ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy tymi trzema podmiotami. Wykorzystanie potencjału uczelnianego i spożytkowanie go w Starej Kopalni poprzez promocję i realizowanie wspólnych przedsięwzięć takich jak praktyki studenckie, konferencje naukowe, wydawanie wspólnych publikacji oraz promowanie uczelni wyższej i starej kopalni jako instytucji kultury i sztuki – mówiła Anna Żabska, dyrektor Starej Kopalni. W założeniu najlepsi studenci, którzy odbędą praktyki oraz przeszkolenie zawodowe w Parku Wielokulturowym będą mieli szansę na dalszą współpracę w ramach zatrudnienia. – Cały czas poszukujemy osób chętnych do pracy. Jesteśmy w stanie zagwarantować zatrudnienie najlepszym studentom spośród tych, którzy przejdą u nas praktykę i przeszkolenie – dodała Anna Żabska. Oferta oraz możliwości zapisane w porozumieniu są bardzo szerokie. Skierowane są do osób studiujących na różnych kierunkach, jednak w pierwszej kolejności studentom turystyki i rekreacji, administracji czy architektury krajobrazu. Celem podjętej współpracy jest zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia studentów uczelni PWSZ i efektywnego wykorzystania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy i umiejętności. Ponadto zwiększenie atrakcyjności turystycznej i kulturalnej Gminy Wałbrzych oraz Starej Kopalni. – Jest to realizacja misji naszej uczelni, która mówi, że będzie prowadziła swoją działalność głównie dydaktyczną we współpracy z naszym otoczeniem. Tym najbliższym jest oczywiście Wałbrzych. W ramach porozumienia studenci przechodzą z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny. Oznacza to, że w każdym programie studiów, dotychczas trzytygodniowa praktyka zwiększa się do wymiaru trzech miesięcy. Nie wykluczamy również, że w ramach tej współpracy mogą rodzić się nowe specjalności na kierunkach już istniejących, a może nawet nowe kierunki studiów, co oczywiście nie jest procesem łatwym ,ale wykonalnym – mówiła prof. zw. dr hab. Elżbieta Lonc, rektor uczelni.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Bezpieczne drogi

Gmina Walim może się pochwalić kolejnym odcinkiem nowego chodnika przy drodze powiatowej

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

Mają obwodnicę!

28 października pierwsi kierowcy pojechali wałbrzyską obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr

Zrealizowali plany

Remont drogi powiatowej ulica Kolejowa w Głuszycy to dobry przykład, że w
Go to Top