Pomogli sprzedawcom kwiatów i zniczy

w Aktualności/Boguszów Gorce

Decyzją p.o. Burmistrza Krzysztofa Kumorka, gmina zakupiła kwiaty od lokalnych handlowców, które ozdobiły rynek, cmentarze i miejskie skwery. Do akcji włączyli się pracownicy Urzędu Miejskiego oraz Zakład Gospodarki Komunalnej, którzy zapewnili transport i logistykę.

Przypominamy, że związku z ogłoszeniem na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji o możliwości odbioru chryzantem przez organizacje pozarządowe lub inne instytucje publiczne jak np.  kościoły (parafie), informujemy, że zainteresowani odbiorcy kwiatów mogą zgłosić do dnia 12.11.2020 r. do kierownika biura powiatowego Agencji, właściwego ze względu na miejsce preferowanego odbioru chryzantem. Kierownik biura powiatowego Agencji, po otrzymaniu zgłoszenia, wskazuje miejsce odbioru chryzantem oraz informuje posiadacza chryzantem o zamiarze odbioru jego chryzantem.

Przy przekazywaniu chryzantem posiadacz chryzantem odbiera na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego (w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne) potwierdzenie odbioru chryzantem, z wyszczególnieniem liczby chryzantem doniczkowych i ciętych, odebranych przez ww. podmioty i instytucje. Więcej informacji: w punktach informacyjnych w biurach powiatowych i w oddziałach regionalnych ARiMR oraz pod numerem bezpłatnej infolinii – tel. 800-38-00-84. Wałbrzyskie Biuro Powiatowe: 58-300 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, Wydział IRZ 748461306, Wydział Płatnościowy 748461306, Kierownik 748461308.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*