Poniatów drugą strefą

Poniatów drugą strefą

w Gospodarka

Ponad 16 milionów złotych kosztować będzie realizacja budowy Parku Przemysłowego, który powstanie w dzielnicy Poniatów. Radni gminy podjęli dziś na sesji decyzję o utworzeniu spółki zarządzającej Strefą Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa.

Strategicznym celem utworzenia spółki jest zarządzanie tworzonym w dzielnicy Poniatów Parkiem Przemysłowym (Strefa Aktywności Gospodarczej Obszaru Poniatowa). Park ma w przyszłości stwarzać korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju przedsiębiorczości szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw oraz wzrostu konkurencyjności Gminy Wałbrzych w regionie. O znaczeniu Parku Przemysłowego dla rozwoju społeczno – gospodarczego nie tylko Wałbrzycha, ale całego regionu świadczy ma fakt podpisania porozumień o współpracy przy realizacji przedsięwzięcia z Powiatem Wałbrzyskim, 4 gminami powiatu, Sudeckim Związkiem Pracodawców oraz Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości. Działalność Parku Przemysłowego będzie się wiązała z poszukiwaniem najlepszych metod i narzędzi do zapewnienia preferencyjnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy Wałbrzych. Będzie to realizowane między innymi poprzez profesjonalne przygotowanie powierzchni produkcyjnych, magazynowych i biurowych. W skład Parku będzie wchodzić infrastruktura drogowa, techniczna, hala produkcyjno-magazynowa oraz działki inwestycyjne. Realizacja pełnej infrastruktury niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania Parku Przemysłowego podzielona została na II etapy. Etap I przedsięwzięcia polegający na przygotowaniu pełnej infrastruktury drogowej o wartości 16,6 mln. zł (drogi publiczne, chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe) jest obecnie realizowany przez Gmin ę Wałbrzych z 50% dofinansowaniem środków UE. Iwestycja ma być gotowa do końca listopada 2010 roku. Etap II zadania obejmuje budowę zasadniczej infrastruktury Parku Przemysłowego. Jego realizacja zostanie w całości powierzona powołanej spółce.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Go to Top