Posłanka wspiera AKS

Posłanka wspiera AKS

w Polityka

W miniony weekend poseł Monika Wielichowska spotkała się ze sportowcami z Amatorskiego Klubu Sportowego ze Strzegomia. Sportowców odwiedził także wiceminister Stanisław Huskowski.

Spotkanie było okazją do tego, aby przedstawiciele AKS Strzegom wręczyli posłance podziękowanie za wspieranie klubu. Monika Wielichowska prowadziła pierwszą cześć licytacji na balu dla sportowców, z której dochód będzie przeznaczony na wyjazdy dzieci na obozy sportowe. Zbigniew Suchyta, burmistrz Strzegomia, Wiesław Witkowski, wiceburmistrz Strzegomia, ks. Marek Żmuda, proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela Świata i Marki Boskiej Szkaplerznej w Strzegomiu otrzymali od posłanki Moniki Wielichowskiej odznaki „Stop zwolnieniom z WF” z prośbą o propagowanie idei. Projekt „Stop zwolnieniom z WF” realizowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Do jego realizacji doszło na skutek przeprowadzonych badań, z których wynika, że polskie dzieci tyją najszybciej w Europie, mają zbyt często wady postawy a ich sprawność fizyczna w ciągu ostatnich trzydziestu lat dramatycznie się pogorszyła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W swoim zapytaniu poselskim Monika Wielichowska zwróciła uwagę, że w aktualnym stanie technicznym szyby Nowy I i Nowy II nie zostały zlikwidowane w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Ponadto pozostawienie niezasypanych rur szybowych grozi wystąpieniem w przyszłości deformacji nieciągłych stwarzających zagrożenie dla użytkowników sąsiednich nieruchomości.

 

Niezasypanie szybu Nowy I uniemożliwia realizację planowanej przez gminę Nowa Ruda adaptacji wieży szybowej i terenów wokół na cele rekreacyjne.

 

Jak poinformował posłankę Tomasz Tomczykiewicz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, biorąc pod uwagę zaistniałe w ostatnim czasie przesłanki społeczne i względy bezpieczeństwa, wydaje się zasadnym dokonanie zmiany decyzji dotyczącej sposobu finansowania zakończenia likwidacji szybów ˝Nowy I˝ i ˝Nowy II˝.

 

Plan zostaje wdrożony w życie. Już za kilka dni rozpoczną się prace na terenie dotychczas  objętym planowanym utworzeniem bezzbiornikowego magazynu gazu ziemnego. Przeznaczono na ten cel 1,5 mln ze środków dotacji budżetowej.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*