Poszerzają zasięg działania

Poszerzają zasięg działania

w Region

Zasięg tej jednostki obejmuje aż 12 powiatów. W Jeleniej Górze, a budowa kosztowała ponad sześc milionów złotych. W Jeleniej Górze straż graniczna otworzyła kolejną placówkę.

Placówka w Jeleniej Górze to nowy model jednostki organizacyjnej Straży Granicznej. Jej struktury dostosowano do nowych zadań Straży Granicznej prowadzonych w głębi kraju. Odpowiedzialność terytorialna jednostki obejmuje 12 powiatów: kamiennogórski, jeleniogórski z miastem Jelenia Góra, jaworski, złotoryjski, legnicki z miastem Legnica, polkowicki, lubiński, wołowski, górowski i głogowski. Nowa siedziba strażników granicznych składa się z dwóch budynków. Pierwszy, �główny � o przeznaczeniu biurowym oraz drugi, pomocniczy� o przeznaczeniu gospodarczo-garażowym. Oba budynki poddano gruntownej przebudowie i adaptacji do wymogów placówki straży granicznej. Dodatkowo dobudowano budynek wolnostojący z zespołem czterech garaży dla pojazdów służbowych oraz zespół sześciu kojców dla psów służbowych. W wyniku przebudowy budynków otrzymano blisko trzydzieści pomieszczeń biurowych, dwie sale wykładowe, magazyn broni, kotłownię i inne pomieszczenia socjalne i szatniowe. Ponadto w budynku wydzielono pomieszczenia izby zatrzymań wraz z zapleczem sanitarno-higienicznym. Teren inwestycji to powierzchnia ponad 3 000 m2. Całość sfinansowana została w ramach środków finansowych przyznanych z budżetu państwa na realizację programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 � 2011�. Prace trwały 2 lata. Koszt inwestycji (wraz z wyposażeniem) wyniósł ponad 6 milionów złotych. 

Reorganizacja związana jest z "Założeniami wieloletniej koncepcji funkcjonowania Straży Granicznej na lata 2009-2015�. Zgodnie z założeniami dokumentu, pierwszy etap zmian przebiega na granicy zachodniej, gdzie do końca 2009r. pozostanie jeden Nadodrzański Oddział SG z siedzibą w Krośnie Odrzańskim, �który przejmie administrację od znoszonych Oddziałów SG – Łużyckiego i Pomorskiego. Proces przekształceń w straży granicznej został zapoczątkowany na etapie przygotowań RP do członkostwa w UE, a następnie pełnego stosowania dorobku prawnego Schengen. To spowodowało zmianę organizacji funkcjonowania formacji granicznej na wewnętrznych granicach UE. Straż Graniczna na wewnętrznych granicach UE realizuje swoje zadania w głębi kraju. Od 1.01.2010 w strukturze SOSG będzie również Placówka SG w Lubaniu (dotychczas podlegająca pod Łużycki Oddział SG). W terytorialnym zasięgu działania Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej funkcjonować będzie sześć placówek straży granicznej, pięć na wewnętrznej granicy UE tj. w: Kudowie Zdroju, Wałbrzychu, Kłodzku, Jeleniej Górze i Lubaniu oraz placówka ochraniająca zewnętrzną granicę UE, we Wrocławiu-Strachowicach (lotnisko).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Region

Dożynki i Święto Pieroga

Tradycyjne, Czarnoborskie Dożynki, wielobarwne stoiska ze swojskim jadłem oraz legendarne Dolnośląskie Święto

„Dzikie” dożynki

Sołectwo Czarny Bór zwycięzcą konkursu na najpiękniejszy wieniec powiatowy podczas Dożynek Gminno-

Budują obwodnicę

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu oficjalnie zainaugurowała rozpoczęcie prac przy

Festiwal Sera

Po raz kolejny organizatorzy Festiwalu Sera w Dziećmorowicach czyli Centrum Kultury i

Biała broń

Zamek Książ w Wałbrzychu otrzymał w depozyt minikolekcję broni białej ze zbiorów
Go to Top