Powiat a miasto czyli zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

Powiat a miasto czyli zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2013 roku

w Aktualności

W związku ze zmianami administracyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego, od 1 stycznia 2013 roku organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Wałbrzycha nie będzie już Starostwo Powiatowe (Powiat Wałbrzych), tylko Gmina Wałbrzych. Jakie jeszcze zmiany niesie za sobą odzyskanie przez miasto praw grodzkich? Zobacz poniżej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, z obecnego Powiatu Wałbrzyskiego składającego się z dziewięciu gmin: Boguszowa-Gorc, Jedliny-Zdrój, Szczawna-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Walimia, Wałbrzycha, Czarnego Boru i Starych Bogaczowic, zostanie wyłączony Wałbrzych, który stanie się odrębnym powiatem. W związku z tym Powiat Wałbrzyski od dzisiaj będzie liczył osiem gmin, dla których siedziba powiatu, czyli Starostwo Powiatowe, będzie nadal znajdowało się przy Al. Wyzwolenia i nadal będzie realizowała zadania na rzecz mieszkańców Boguszowa-Gorców, Jedliny-Zdrój, Szczawna-Zdrój, Głuszycy, Mieroszowa, Walimia, Czarnego Boru i Starych Bogaczowic.

Wydział komunikacji nadal będzie znajdował się przy Al. Wyzwolenia 24, ale zostanie podzielony: od 1 stycznia 2013 roku odrębnie pojazdy rejestrować będą mieszkańcy ośmiu gmin Powiatu Wałbrzyskiego, a odrębnie miasta Wałbrzych na prawach powiatu, dla którego organem nadrzędnym będzie Gmina Wałbrzych. W przypadku rejestracji przez mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego pojazdu zakupionego na terenie powiatu, opłaty pozostaną na tym samym poziomie 86 zł; jednak dla pojazdów zakupionych przez mieszkańca Powiatu Wałbrzyskiego od mieszkańca Gminy Wałbrzych (czyli od stycznia 2013 roku odrębnego powiatu) – wyniosą 180,50 zł (tak samo w przypadku, kiedy mieszkaniec Gminy Wałbrzych będzie przerejestrowywał pojazd zakupiony w Powiecie Wałbrzyskim). Wszelkie zmiany podyktowane są faktem, że Wałbrzych staje się odrębnym powiatem. Ponadto w związku z tzw. grodzkością mieszkańcy Gminy Wałbrzych (odrębny powiat od 2013 roku) będą ponosili opłatę 73,50 zł za każdą zmianę wpisaną w dowodzie rejestracyjnym (np. montaż haka, instalacji gazowej, czy dodanie współwłaściciela). Zmiany są skutkiem wejście w życie od 1 stycznia 2013 roku rozporządzenia RM z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu.

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Al. Wyzwolenia 22, II piętro, pokój nr 229.

Stanowisko ds. Zarządzania Ruchem na Drogach dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego będzie w siedzibie Starostwa Powiatowego przy Al. Wyzwolenia 24, parter, pokój nr 10.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna realizująca od 1 stycznia 2013 roku zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego mieścić się będzie w budynku  Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20-24, I piętro, pokój nr 139A, 139B, 142, 143 i 145.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) w Wałbrzychu realizujące zadania dla mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego od 1 stycznia 2013 roku będzie miało swoją siedzibę w budynku  Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 20, III piętro, pokój nr 340, 341.

Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wałbrzychu realizujący zadania na rzecz mieszkańców Powiatu Wałbrzyskiego od 1 stycznia 2012 roku będzie funkcjonował w budynku Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu przy Al. Wyzwolenia 24, parter, pokój nr 21.

Użytkowanie wieczyste.  W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie przywrócenia miastu Wałbrzych statusu miasta na prawach powiatu oraz ustalenia granic powiatu wałbrzyskiego, opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów i prawa trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa, położonych w granicach administracyjnych Miasta Wałbrzycha od dnia 01.01.2013 r. należy wpłacać, po wcześniejszym ustaleniu aktualnego numeru rachunku bankowego, do Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Drogi. W zarządzie powiatu wałbrzyskiego znajduje się do końca 2012 roku 222 km dróg, z czego 29 km na terenie gminy Wałbrzych. Od 1 stycznia 2013 roku drogi powiatowe na terenie Wałbrzycha przejdą pod zarząd Gminy Wałbrzych. Są to m.in. główne ciągi komunikacyjne (np. Al. Wyzwolenia, ul. Piłsudskiego, ul. Wyszyńskiego), które to w ostatnich latach zostały wyremontowane przez Starostwo Powiatowe.

Edukacja. W związku ze zmianami administracyjnymi Powiatu Wałbrzyskiego, od 1 stycznia 2013 roku organem prowadzącym dla szkół ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Wałbrzycha nie będzie już Starostwo Powiatowe (Powiat Wałbrzych), tylko Gmina Wałbrzych. Pod jej zarząd przejdzie m.in.: Zespół Szkół nr 1 im. I. Paderewskiego, Zespół Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja, III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 5 im. M. T. Hubera, Zespół Szkół nr 7 im. Komisji Edukacji Narodowej, Zespół Szkół Politechnicznych "Energetyk", Zespół Szkół Techniczno – Budowlanych.

Powiat Wałbrzyski będzie organem prowadzącym m.in. dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Mieroszowie, Zespołu Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju oraz Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Walimiu.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Bezpieczne drogi

Gmina Walim może się pochwalić kolejnym odcinkiem nowego chodnika przy drodze powiatowej

Zachodnia wyremontowana

Zakończyła się bardzo ważna dla mieszkańców powiatu wałbrzyskiego a szczególnie gminy Boguszów-

Mają obwodnicę!

28 października pierwsi kierowcy pojechali wałbrzyską obwodnicą w ciągu drogi krajowej nr
Go to Top