Powiat remontuje mosty

Powiat remontuje mosty

w Aktualności

Rozpoczął się drugi i ostatni etap kompleksowego remontu mostu leżącego w ciągu ul. Wałbrzyskiej mostu w Czarnym Borze. To jednak nie koniec prac w tym toku. Remontów doczekają się również powiatowe mosty w Boguszowie-Gorcach, Sierpnicy (gmina Głuszyca) i Glinnie (gmina Walim).

W administracji powiatu wałbrzyskiego znajdują się 84 mosty, w większości XIX-wieczne, ale szkielety wielu z nich ma jeszcze proweniencję średniowieczną. Z oczywistych względów większość z nich wymaga remontów – wyjaśnia starosta wałbrzyski Józef Piksa. Inwestycją, która dobiega końca jest kompleksowa przebudowa mostu przy ul. Wałbrzyskiej w Czarnym Borze. W pierwszym etapie prac zakończonym jeszcze w poprzedni roku wykonano przyczółki mostu. W rozpoczynającym się właśnie drugim etapie przewidziano wykonanie przęseł oraz konstrukcji nośnej wraz z nawierzchnią mostu. Zakończenie inwestycji planowane jest po wakacjach. Ze środków własnych powiatu przebudowywany będzie most przy ul. Kosynierów Boguszowie-Gorcach. Inwestycja realizowana w porozumieniu z gminą Boguszów-Gorce jest na etapie uzyskania pozwolenia na budowę. W starostwie zabezpieczono już środki na ten cele w kwocie 180 tys. zł. Gotowa jest również dokumentacja. Remont mostu ma być zakończony do końcu tego roku. Kolejny projekt będący elementem modernizacji powiatowej infrastruktury mostowej to przebudowa mostu przy ul. Świerkowej, biegnącej wzdłuż potoku Sierpnica. Na remont tego obiektu przeznaczono ze środków własnych powiatów 254 tys. zł. Mosty (jest ich jeszcze 7), które znajdują się obrębie ul. Świerkowej prowadzą do jednej z największych atrakcji Aglomeracji Wałbrzyskiej jaką jest Podziemne Miasto „Osówka" w Głuszycy. Ogromny ruch samochodowy i autobusowy w tym kierunku sprawił, że przez ostatnie 14 lat (bo tyle czasu funkcjonuje „Osówka") nawierzchnie i konstrukcje mostów uległy znacznej degradacji. Do ich złego stanu technicznego przyczyniły się również liczne powodzie i podtopienia. Obecnie w Starostwie Powiatowym opracowywana jest dokumentacja na wykonanie remontów kolejnych dwóch mostów w Sierpnicy. Do końca kwietnia zakończy się także naprawa mostu na drodze z Michałkowej do Glinna (gmina Walim). Zakres prac zakłada uzupełnienie sklepienia, przebudowę muru oporowego, wykonanie balustrad i barier energochłonnych przy potoku. Uruchomiona została także procedura na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej mostu w Gostkowie przy drodze 3464, prowadzącej z Jaczkowa do Świebodzic. – Nasze obiekty mostowe są na bieżąco kontrolowane, dokładnie znamy ich stan techniczny. W sytuacji gdy się on pogarsza, wprowadzane są ograniczenia nośności i prędkości. Na bieżąco prowadzone są prace naprawczo-remontowe – dodaje starosta Józef Piksa.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

„Cyfrowa Gmina”

Gmina Czarny Bór otrzymała wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych na rozwój
Go to Top