Powiat w czołówce oszczędnych

Powiat w czołówce oszczędnych

w Aktualności

Trzecie miejsce na Dolnym Śląsku i 17 miejsce w Polsce – takie lokaty zajął powiat wałbrzyski w rankingu najniższych wydatków bieżących na administrację opublikowanym przez tygodnik ,,Wspólnota". Co więcej, z zestawienia jasno wynika, że większe powiaty są oszczędniejsze, a najbardziej kosztowne są miasta na prawach powiatu i to nawet o blisko pięć razy więcej w tzw. przeliczeniu na głowę mieszkańca.

W Polsce mamy blisko 400 powiatów, w tym 29 na Dolnym Śląsku. W opublikowanym w tygodniku ,,Wspólnota" (nr 47 z 19 listopada br.) rankingu najniższych wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na jednego mieszkańca zajęliśmy trzecie miejsce na Dolnym Śląsku w kategorii powiatów dużych, powyżej 75 tys. mieszkańców tuż za powiatem oleśnickim i dzierżoniowskim. W przypadku Powiatu Wałbrzyskiego wydawane jest 66,97 zł na administrację w przeliczeniu na mieszkańca, w powiecie kłodzkim, który jest tuż za nami, już 77,80 zł.

Niskie nakłady na administrację w powiecie wałbrzyskim pozwoliły nam zająć 17. miejsce w Polsce w kategorii dużych powiatów. Okazuje się, że wielkość ma znaczenie, bowiem z rankingu jasno wynika, że większe powiaty są oszczędniejsze, a najbardziej kosztowne dla mieszkańca są miasta na prawach powiatu, gdzie wydatki na administrację to nawet 263,79 zł na głowę mieszkańca (miasto Leżajsk), przy 55,15 zł przy powiecie nowotarskim, który zajął w rankingu dużych powiatów pierwsze miejsce. Wskaźnik wydatków na administrację jest wyjątkowo mocno skorelowany z wielkością jednostki samorządowej. Bardzo silnie zaznaczające się wtej kategorii wydatków zjawisko >>korzyści skali<< powoduje, że im mniejsza jednostka, tym trudniej jej ograniczyć wydatki administracyjne" – czytamy w artykule ,,Wydatki bieżące na administrację" autorstwa prof. Pawła Swianiewicza (,,Wspólnota", nr 47). Powiat Wałbrzyski, składający się z dziewięciu gmin, jest piątym pod względem liczby mieszkańców powiatem w Polsce, a drugim wśród powiatów obejmujących swym obszarem także siedzibę powiatu, czyli miasto Wałbrzych, a mimo to funkcjonuje oszczędnie i jest sprawnie zarządzany, bowiem nie ma w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu tzw. przerostu administracji, który obciążałby nadmiernie mieszkańców, o czym świadczy zamieszczony we ,,Wspólnocie" ranking. Uwzględnia on głównie wydatki na wynagrodzenia pracowników, utrzymanie budynków, materiały biurowe, dostawy energii, usługi telefoniczne itd.

– Korzystamy z możliwości, jakie daje cyfryzacja: w naszym urzędzie mamy elektroniczny obieg dokumentów, co na pewno zmniejsza koszty, zarówno materiałów biurowych, jak i osobowe. Ograniczamy też wydatki na telefony. Staramy się prowadzić rozsądną politykę kadrową: nie tworzymy niepotrzebnych etatów, ale z drugiej strony dbamy o to, aby klient był zadowolony. I tak np. Wydział Komunikacji, wydał pierwszym półroczu 2010 roku 1139 decyzji, ale już w półroczu bieżącego roku – przy tej same ilości pracowników – zostało wydanych o blisko pół tysiąca decyzji więcej — komentuje Starosta Wałbrzyski Robert Ławski i dodaje, że wysokie miejsce w rankingu jest niewątpliwe sukcesem również poprzedników, ale liczy też, że za rok 2011 uda się zdobyć jeszcze wyższą notę w rankingu. – Nasze oszczędności są nadal rozsądnie przemyślane i nie obniżają jakości obsługi klienta, o czym świadczy fakt, iż kilka miesięcy temu Starostwo Powiatowe odnowiło certyfikat ISO oraz zostało nominatem Dolnośląskiego Klucza Sukcesu, co potwierdza sprawne funkcjonowanie urzędu, a wynik rankingu niezależnych ekspertów świadczy, iż istniejący od 2003 roku duży powiat wałbrzyski działa sprawnie od kilku lat i prawidłowo realizuje swoje zadania, przy niskich kosztach administracyjnych.

 

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Pomoc dla pszczelarzy

Do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR

„Noc Świętojańska” pod Dzikowcem
Go to Top