Powiat Wałbrzyski z budżetem na przyszły rok

w Powiat

Dziękuję radnym za okazane zrozumienie i wsparcie dla zaplanowanych przez Zarząd Powiatu  celów na przyszły rok. Wszyscy wiemy, że jednostki samorządowe również odczuwają konsekwencje finansowe panującej pandemii –  mówił chwilę po przyjęciu uchwały budżetowej na 2021 rok Krzysztof Kwiatkowski, starosta powiatu wałbrzyskiego.

Dochody powiatu ustalono w wysokości 54 264 552zł; wydatki w wysokości 58 691 746,85 zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę  6 319 305,50 zł w tym min. na : budowę chodników w ciągach dróg powiatowych 250 000zł, modernizacja drogi powiatowej Unisław Śląski- Głuszyca –etap I i II – 2 188 305,50 zł; przebudowa drogi powiatowej nr 3398D ul. Dworcowa i Sportowa w Mieroszowie – 897 000 zł; przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3366D w ul. Głowackiego w Boguszowie – Gorcach – 147 000zł;przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi powiatowej nr 3389D w miejscowości Struga – 346 000 zł; do przebudowy wyznaczono również drogi powiatowe w Rybnicy Leśnej ( 3362D) koszt przebudowy 400 000zł oraz w Głuszycy Górnej ( 3363D) koszt przebudowy 312 000zł.

Na rozwój turystyki, w tym budowa systemu szlaków rowerowych etap II zaplanowano kwotę 200 000 zł. Zaplanowano remonty i modernizację budynków należących do jednostek oświatowych i domów dziecka prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski oraz środki na dotacje celowe dla gmin na budowę i przebudowę chodników w ciągach dróg gminnych. Na dotację mogą liczyć Gmina Jedlina – Zdrój i Gmina Szczawno – Zdrój. Na zadania związane z realizacją zadań przez organizacje pożytku publicznego i rozwój sportu zaplanowano środki w wysokości 122 000 zł. W przyszłym roku właściciele obiektów wpisanych do rejestru zabytków będą mogli starać się o dofinansowanie prac konserwatorskich , restauratorskich lub robót budowalnych przeprowadzanych w tych obiektach.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*