Powstaje Lokalna Strategia Rozwoju LGD

Powstaje Lokalna Strategia Rozwoju LGD

w Gospodarka

W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Głuszycy odbyło się spotkanie mieszkańców Głuszycy współtworzących Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie. Głuszyca jest członkiem LGD Partnerstwo Sowiogórskie obok czterech innych gmin – Jedliny-Zdroju, Walimia, Pieszyc i Nowej Rudy.

Zebrani zapoznali się z zestawieniem określonych na wcześniejszym sierpniowym spotkaniu słabych i mocnych stron gminy Głuszyca oraz szans i zagrożeń w dalszym rozwoju. Biorąc pod uwagę zawarte w analizie SWOT największe problemy gminy i katalog wspieranych projektów określony w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wypracowano cele i zadania, które po dalszej analizie i zestawieniu z danymi z pozostałych gmin partnerstwa zostaną ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju. W spotkaniu z mieszkańcami uczestniczyli m.in. burmistrz Głuszycy Roman Głód, przewodniczący Rady Miejskiej Grzegorz Milczarek, sołtys Kolc Barbara Sokołowska, dyrektor CK-MBP Monika Rejman oraz głuszyccy przedsiębiorcy i reprezentanci organizacji pozarządowych. Kolejne spotkanie w sprawie utworzenia LSR zaplanowano w najbliższy czwartek o godz. 16.30 w sali konferencyjnej głuszyckiego Urzędu Miejskiego. Na spotkanie zapraszamy zainteresowanych głuszyczan. – W celu utworzeniu Lokalnej Strategii Rozwoju przygotowano również ankiety, o wypełnienie których prosimy mieszkańców naszej Gminy. Ankiety są dostępne w Miejskiej Bibliotece Publicznej oraz w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Głuszycy – mówią uczestnicy spotkania. Szczegółowych informacji na temat powstawania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Partnerstwa Sowiogórskiego udziela mieszkańcom koordynujący strategię pracownik Urzędu Miejskiego w Głuszycy – Sabina Jelewska, tel. 74 88 66 755, pok. nr 24

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top