Pozyskają środki na rewitalizację?

Pozyskają środki na rewitalizację?

w Gospodarka

Projekt Gminy Głuszyca pn. „Rewitalizacja zasobów komunalnych Gminy Głuszyca w zakresie renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych" znajduje się na pierwszym miejscu wśród 11 projektów ocenionych pozytywnie w trakcie oceny formalnej.

Jak informuje oficjalna strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, procedura oceny wniosków w ramach „rewitalizacji" wdraża kolejne etapy. W konkursie nr 52/K/9.2/2011 do działania 9.2 RPO WD „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców" złożono 17 wniosków. Ocena formalna zakończyła się dla 16 wniosków, jeden wniosek (po procedurze odwoławczej) nadal pozostaje w ocenie.

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Gospodarka

Toyota się rozpędza

Toyota Motor Manufacturing Poland (TMMP) uruchomiła w Wałbrzychu drugą linię produkcyjną małej

Inwestycyjne wsparcie

Uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego przyznano dodatkowe środki na program ochrony gruntów rolnych,

Minister w urzędzie

Reformie rynku pracy oraz zmianom w przepisach pozwalających na zatrudnianie cudzoziemców poświęcone
Go to Top