Pozyskali milion złotych

Pozyskali milion złotych

w Aktualności

Wałbrzych podpisał umowę o dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 projektu pn. "Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych miasta Wałbrzycha" w ramach działania 9.1 "Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty". Koszt całkowity projektu wynosi 1 103 314,10 zł, w całości jest on sfinansowany ze środków zewnętrznych, tj. z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Projekt ten umożliwi w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 uczestnictwo 2 590 uczniom z 16 szkół podstawowych z terenu Wałbrzycha w zajęciach sprzyjających ich indywidualnemu rozwojowi (m.in. prowadzone będą zajęcia dla dzieci zagrożonych dysleksją, z trudnościami matematycznymi, logopedyczne – z zaburzeniami mowy, a także rozwijające uzdolnienia – koła matematyczno-przyrodnicze, taneczne, teatralne czy muzyczne) oraz doposaży szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne (m.in. notebooki, drukarki, mikroskopy komputerowe, czy tablice interaktywne).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Auto uderzyło w drzewo

Jedna osoba została poszkodowana w wypadku, do którego doszło przed chwilą na
Go to Top