Pozytywnie ocenieni

w Aktualności/Powiat

Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego z wotum zaufania i absolutorium

Na ostatniej sesji zarząd Powiatu Wałbrzyskiego otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok. Podjęto również uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wałbrzyskiego za 2021 rok. W imieniu radnych Przewodnicząca Rady Powiatu Wałbrzyskiego – Sylwestra Wawrzyniak złożyła na ręce Starosty Powiatu Wałbrzyskiego Krzysztofa Kwiatkowskiego kwiaty z podziękowaniami za wykonaną pracę. – Dziękuję Zarządowi, radnym oraz przede wszystkim pracownikom Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu oraz jednostek organizacyjnych – to wotum zaufania i absolutorium jest Waszą zasługą i sukcesem – mówił gospodarz powiatu Krzysztof Kwiatkowski, przekazując na ręce pracownika Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu wiązankę kwiatów. Podczas obrad adni procedowali m.in. uchwałę dotyczącą zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Wałbrzyski, a także uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Gminy Miasta Boguszów – Gorce, Ratusz). Przyjęto również uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Czarnym Borze – Gmina Czarny Bór), uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Józefa Oblubieńca N.M.P. w Starych Bogaczowicach) oraz uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków (dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętej Rodziny w Gostkowie).

Dodaj komentarz

Your email address will not be published.

*

Ostatnie od Aktualności

Bal na rzecz weteranów

Starosta Wałbrzyski Krzysztof Kwiatkowski reprezentował Powiat Wałbrzyski podczas VII Balu Charytatywnego dla

Kolejny most zrobiony

Powiat wałbrzyski zarządza 84 obiektami mostowymi. – Mogę z dumą powiedzieć, że

Budżet uchwalony

Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwaliła budżet na 2023 rok
Go to Top